Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Media zainteresowane skargą PZD i działkowców do Strasburga - 23.01.2013

Niespodziewanie duży zainteresowaniem wśród mediów cieszy się informacja na temat skargi, którą do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu złożył Polski Związek Działkowców oraz indywidualni działkowcy. W ostatnim tygodniu wiadomość ta pojawiła się na wszystkich portalach informacyjnych, a także w czołowych gazetach ogólnopolskich oraz na antenach stacji radiowych.

Media zauważyły, że Polski Związek Działkowców, nie składa broni po ubiegłorocznym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który był ogromnym zaskoczeniem dla całego środowiska działkowego. Działkowcy chcą walczyć o swoje ogrody i prawa, które zostały naruszone w wyniku tego wyroku, dlatego szukają pomocy w Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego naruszył szereg praw chronionych przez prawo międzynarodowe. W skardze do ETPC zarzucono Polsce naruszenie prawa do sądu, ponieważ w postępowaniu przed TK Związkowi nie przyznano statusu uczestnika postępowania. Dziennikarze w swoich publikacjach podkreślają fakt, że polskie prawo nie daje możliwości odwołania się od wyroku TK. W opinii składających skargę do EPTC wyrok ten naprawdę oznacza bezprawną nacjonalizację ogrodów, ponieważ 21 stycznia 2014 r. mają wygasnąć prawa majątkowe Związku – w tym prawa do gruntów – na rzecz gmin i Skarbu Państwa, co jest niedopuszczalne w świetle prawa europejskiego.

Media wspominają także, że oprócz PZD skargi do ETPC złożyli również sami działkowcy, którzy zarzucili, że wyrok TK, likwidując Związek, pozbawił ich jednocześnie możliwości członkostwa w nim. Działkowcy mają nadzieję, że ETPC uwzględni ich skargi, ponieważ podobne do nich stanowisko zajęli sędziowie TK, którzy złożyli zdania odrębne do wyroku – komentują sprawę skargi do Strasburga dziennikarze.

W zakładce „media o nas” zamieszczamy niektóre z tych publikacji, które dotyczą tej informacji przekazywanej w mediach. Zachęcamy do czytania!

 

AH

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.