Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie działkowców z posłem Januszem Dzięciołem z PO - 23.01.2013

Realizując harmonogram zadań i odpowiedzialności związanych z promocją obywatelskiego projektu ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych autorstwa Polskiego Związku Działkowców - Kolegium Prezesów ROD miasta i rejonu Grudziądza zorganizowało 22 stycznia br. drugie już spotkanie z Posłem na Sejm RP- Januszem Dzięciołem. Miejscem otwartego spotkania była sala konferencyjna Naczelnej Organizacji Technicznej przy ul. Piłsudskiego 20 w Grudziądzu. Na rozmowy o przyszłości ruchu ogrodnictwa działkowego i prezentacji obywatelskiego projektu ustawy o ROD przybyło blisko 200 osobowe grono  działkowców wraz z rodzinami z Grudziądza i miejscowości ościennych.


                Otwarcia tego wyjątkowego spotkania dokonał Przewodniczący Kolegium Prezesów ROD miasta i rejonu Grudziądza – p. Piotr Gadzikowski witając w imieniu zebranych i własnym - Pana Posła Janusz Dzięcioła oraz Prezesa Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD – p. Ryszarda Chodynickiego. Po krótkich słowach wprowadzenia do dyskusji p. Piotr Gadzikowski oddał głos Prezesowi OZ PZD. Pan Ryszard Chodynicki w swojej wypowiedzi przybliżył zebranym zawiłości i zagrożenia wynikające po niekorzystnym wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012r.w sprawie obowiązującej ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku. Przypomniał, że po tych rozstrzygnięciach już tylko rok czasu pozostał by Polski Parlament uchwalił nową ustawę o ROD.Taką ustawę aby pozwalała polskim działkowcom na spokojne użytkowanie swoich działek. Pan Prezes podkreślił również jak obecnie ważne jest zbieranie podpisów poparcia pod obywatelskim projektem ustawy o ROD autorstwa PZD, gdyż właśnie w ten sposób działkowcy mogą zaprezentować wielkość swojej organizacji działającej na terenie całej Polski oraz determinację i siłę stanowienia ważnego ogniwa lokalnych społeczności.

                Po wystąpieniu p. Prezesa OZ PZD zabierający głos w dyskusji pytali o gwarancję między innymi dotychczasowychsposobów zarządzania gruntami, na których są utworzone ogrody działkowe, nasadzeń i naniesień na działkach, możliwości pokoleniowego przekazywania działek w rodzinie, niskich podatków oraz możliwości szeroko pojętego rozwoju ogrodnictwa działkowego, itp. Okazało się, że głosy w dyskusji i zaprezentowany projekt ustawy autorstwa zespołu PO pod przewodnictwem Posła Stanisława Huskowskiego – to „mieszanka wybuchowa”, czyli jednoznaczne odrzucenie zapisów projektów ustaw autorstwa klubów parlamentarnych Solidarnej Polski i Platformy Obywatelskiej.

Wobec powyższego działkowcy występujący z sali zwrócili się do p. Posła z gorącym apelem o rozpropagowanie wśród posłów PO zapisów obywatelskiego projektu ustawy o ROD autorstwa PZD, gdyż obejmuje on w pełni problematykę, o której mówi się przy okazji prezentacji obywatelskiego projektu ustawy o ROD rozpatrując szczególnie uwarunkowania tworzenia, utrzymania i zarządzania ogrodami oraz perspektywę działania ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Działkowcy uczestniczący w spotkaniu podkreślali fakty niespójnych wypowiedzi polityków z różnych opcji politycznychwcześniej deklarujących daleko idącą pomoc dla działkowców a obecnie gdy sprawa ustawy zostanie skierowana lada dzień do Sejmu RP, najważniejszym jest zachowanie posłów tworzących koalicję rządzącą to jest PO i PSL.

                Pan Poseł Janusz Dzięcioł udzielając odpowiedzi na postawione pytania z sali, stwierdził że cieszy go fakt, iż działkowcy postanowili sami wziąć sprawy w swoje ręce tworząc obywatelski projekt ustawy.Zapewnił także zebranych, iż dołoży wszelkich starań aby zapoznać z obywatelskim projektem ustawy o ROD zespół posłów przygotowujący projekt ustawy Platformy Obywatelskiej gdyż jak mu wiadomo projektu parlamentarnego PO nie ma. Wszystkie informacje, które zostały przedstawione na sali mówiące w szczegółach o propozycjach PO nie były przyjęte przez klub parlamentarny. Na potwierdzenie swoich słów przedstawił pismo z biura prasowego partii ( PO ),potwierdzające, że projekt ustawy o rod będzie dopiero w przyszłości tematem rozpatrywania przez kierownictwo partii i klub parlamentarny. Na pozostałe pytania odpowiadał wyczerpująco i zapewnił, że skieruje interpelację przez Marszałek Sejmu RP do Rządu odnośnie odpowiedzi dotyczących m.in. meldowania na ogrodach działkowych, zmniejszania powierzchni altan, itp.Na zakończenie swojego wystąpienia stwierdził, że z przekonania jest orędownikiem działalności i reprezentantem działkowców na co dzień i takim też będzie w Sejmie RP, ponieważ podoba mu się nasz styl pracy i zabieganie o swoją tożsamość – zakończył swoją wypowiedź Poseł Janusz Dzięcioł.


                Głosy z sali mówiły: „Panie Pośle nie ma Pan wyjścia jest Pan jednym z nas i musi Pan przekazać nasze dążenia i oczekiwania rządzącym”. Spotkanie zakończyło się zbieraniem podpisów, do którego zaproszono Pana Posła oraz odczytaniem stanowiska do Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej przygotowanego przez Wiceprezesa OZ PZD – p. Zdzisława Lempartego, które zostało wręczone również Panu Posłowi Januszowi Dzięciołowi.

                Całe spotkanie, które momentami przebiegało w gorącej atmosferze zakończył,Przewodniczący Kolegium Prezesów ROD miasta i rejonu Grudziądza – p. Piotr Gadzikowski wyrażając nadzieję, że życiowa, otwarta dyskusja przekonała Pana Posła argumentami, że nasz wspólny głos przeniesiony do Warszawy trafi na „podatne pole” ustawodawców z Platformy Obywatelskiej.

                Prowadzący skierował serdeczne podziękowania do gości spotkania panów: Posła na Sejm RP i Prezesa OZ PZD oraz koleżanek i kolegów działkowców miasta i rejonu Grudziądza.

 

 

Opracowanie:

Rzecznik prasowy OZ PZD

/-/ Piotr Gadzikowski

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio