Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Już za rok koniec ogrodów działkowych w Polsce? - 22.01.2013

365 dni – właśnie tyle pozostało działkowcom na spakowanie swojego dobytku na działkach. Dokładnie 21 stycznia 2014 roku działkowcy utracą wszelkie prawa do swoich działek. Jedyną nadzieją dla 4 milionów Polaków związanych z ogrodami jest nowa ustawa, która zostanie przyjęta przez Sejm i podpisana przez prezydenta RP w ciągu najbliższych miesięcy. Potrzeba opracowania nowej ustawy regulującej funkcjonowanie ogrodów i prawa użytkowników działek jest następstwem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Niemal wszystkie partie polityczne przygotowały lub przygotowują swoje projekty nowej ustawy działkowej. Jednak te rozwiązania, które zostały zaprezentowane do tej pory, nie są korzystne dla działkowców. Jedynie obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych pozwoli zapobiec likwidacji ogrodów działkowych w Polsce, a także zabezpieczy prawa działkowców. Nowa ustawa chroni prawa do działki, własność altany, nasadzeń i naniesień na działce, zachowuje zwolnienia podatkowe i utrzymuje prawo do odszkodowania na wypadek  likwidacji ogrodu. Tylko jeśli Sejm uchwali obywateslki projekt ustawy, działkowcy nie stracą żadnego ze swoich praw, a ogrody będą mogły dalej rozwijać się i służyć całemu społeczeństwu.

Co możemy zrobić, by ocalić ogrody i działki? Trzeba pokazać parlamentarzystom ogromne poparcie społeczne dla projektu ustawy o ROD. Nie bez znaczenie jest tutaj uzyskanie jak największej ilości podpisów pod tym projektem ustawy. Czasu jest niewiele – na zbieranie podpisów zostało już tylko niespełna dwa tygodnie. 4 lutego Komitet Inicjatywy Ustawodawczej planuje złożyć projekt ustawy o ROD w Sejmie. Pokażmy naszą jedność i siłę. Zachęcamy działkowców do wzmożonego wysyłania listów skierowanych do premiera, marszałek Sejmu, klubów parlamentarnych pokazujących poparcie dla tej ustawy. Pokazujmy także nasze poparcie podczas spotkań z posłami i parlamentarzystami. Przyszłość ogrodów leży w naszych rękach – nie ignorujmy tego wyzwania, bo za chwilę może okazać się, że już za późno na jakiekolwiek działanie.

AH

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.