Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Poseł Krzysztof Brejza (PO) obiecał złożenie interpelacji poselskiej w sprawie przyszłości ogrodów - 22.01.2013

Działkowcy okręgu bydgoskiego, w ramach cyklu spotkań z parlamentarzystami regionu, gościli z wizytą u posła Platformy Obywatelskiej Pana Krzysztofa Brejzy. Spotkanie odbyło się w dniu 21 stycznia 2013r. w Biurze Poselskim PO w Inowrocławiu.

Prezes OZ PZD Barbara Kokot podziękowała posłowi za chęć przyjęcia reprezentacji działkowców, a następnie przedstawiła cel wizyty tj. poinformowała posła w sprawie sytuacji ogrodów działkowych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaskarżenia ustawy o r.o.d. oraz przekazała informacje dotyczące założeń obywatelskiego projektu nowej ustawy. W trakcie podjętej dyskusji działkowcy wyrazili swoje obawy w związku z informacjami na temat wstępnego projektu nowej ustawy o ogrodach działkowych, przygotowywanego przez zespół powołany w ramach klubu parlamentarnego PO pod przewodnictwem posła Stanisława Huskowskiego, którego proponowane rozwiązania stanowią poważne źródło niepokoju o przyszłość istnienia ruchu ogrodowego w Polsce.

Poseł Krzysztof Brejza, podobnie jak inni parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej z którymi wcześniej spotykali się działkowcy okręgu bydgoskiego, zacytował słowa premiera Donalda Tuska wyrażone podczas wyjazdowego posiedzenia Klubu PO, kiedy to premier jednoznacznie odniósł się do sprawy przyszłości działkowców informując, że jest przeciwnikiem zmian rewolucyjnych w ogrodach. W świetle przekazanych przez przedstawicieli działkowców wiadomości, poseł Brejza z zaniepokojeniem przyjął informacje budzące ich obawy.

Przygotowując się do spotkania, skonsultował się z członkiem zespołu przygotowującego z ramienia PO propozycję nowej ustawy o ogrodach. Tam został poinformowany, że nikt nie ma zamiaru pozbawiać działkowców ich działek, dlatego poinformował, że w tej sprawie będzie osobiście rozmawiał z członkami zespołu, w tym z jego przewodniczącym posłem Huskowskim. Wyraził przekonanie, że działkowcy powinni mieć zapewnioną możliwość uczestniczenia w pracach nad przygotowaniem nowej ustawy o ogrodach działkowych, której formuła musi jednak uwzględniać postanowienia wynikające z treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

W trakcie dyskusji, podczas której działkowcy wyrażali obawy, że los projektu obywatelskiego ustawy może zakończyć się na pierwszym czytaniu, a przyjęty zostanie tylko projekt rządowy, poseł Krzysztof Brejza wyraził opinię, że prawdopodobnym jest wypracowanie kompromisowej wersji ustawy. Obiecał uczestnikom spotkania zgłoszenie na forum Sejmu interpelacji poselskiej, w której złoży zapytanie na zgłoszone wątpliwości, między innymi w kwestii praw nabytych działkowców, zagadnień dotyczących ewentualności dzierżawy terenów przez ogrody działkowe itp. Wyraził też swoje zdziwienie, że wstępny projekt przygotowywany w Klubie Parlamentarnym PO nie był dotąd konsultowany ze środowiskiem działkowców. Takie spotkanie jak dzisiejsze zdaniem posła Brejzy, stanowi dla niego cenne źródło informacji. Poseł zwrócił się do działaczy ogrodowych o kontynuowanie spotkań z innymi posłami, w tym wywodzącymi sie z Klubu Platformy Obywatelskiej, by przekazać informacje i pozyskać dla sprawy działkowców jak najwięcej parlamentarzystów, co może mieć bardzo ważne znaczenie podczas dalszych prac na nową ustawą o ogrodach działkowych.

Poseł Krzysztof Brejza zobowiązał się ponadto do przekazania bydgoskim działkowcom informacji na temat przeprowadzonych spotkań z przedstawicielami zespołu powołanego przez Klub Parlamentarny PO do przygotowania propozycji nowej ustawy o ogrodach działkowych.

 

Opracował Zbigniew Kania

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.