Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Informacja z nadzwyczajnego walnego zebrania w ROD „Zielona Dolina” w Masłowie - 22.01.2013

W dniu 19 stycznia 2013 r. odbyło się nadzwyczajne walne zebranie członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zielona Dolina” w Masłowie.

Głównym tematem niniejszego spotkania była aktualna sytuacja Działkowców, Ogrodów i Związku po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w zakresie walki o nowe regulacje w odniesieniu do polskiego ogrodnictwa działkowego i zachowania wieloletniego dorobku i tradycji tej idei.

W trakcie swojego wystąpienia – Pani Anna Ślusarczyk (inspektor ds. terenowo – prawnych OZ) przedstawiła zebranym podstawowe założenia: opracowanego projektu ustawy o ogrodach działkowych autorstwa Solidarnej Polski, nowelizację ustawy o ROD Sojuszu Lewicy Demokratycznej, główne założenia Platformy Obywatelskiej w przedmiocie ogrodnictwa działkowego.

Szczególnej analizie poddano propozycje SP i PO, które w swym założeniu niosą zapisy dalece szkodliwe dla użytkowników działek i ROD – zakładają realną wizję likwidacji ogrodów.

Do wniosku powyższego skłaniać musi m.in. koncepcja wygaśnięcia tytułów prawnych do ROD, brak realnych mechanizmów i procedur zabezpieczających ogrody przed ich likwidacją czy też czasowy – odpłatny charakter umów dzierżawy.

Zebrani członkowie Ogrodu jednomyślnie zgodzili się z przedstawicielem OZ w zakresie wielkiego niebezpieczeństwa wejścia w życie powyższych regulacji.

W związku z powyższym jeszcze większego znaczenia nabiera inicjatywa obywatelska, wypływająca ze środowiska samych działkowców – osób najbardziej zainteresowanych spójnymi i dobrymi zapisami dla polskich ROD i ich użytkowników.

Oczywistym stało się zatem, że to właśnie projektowi obywatelskiemu poświęcono w trakcie zebrania najwięcej czasu i uwagi.

Jako jedyny zakłada zachowanie dotychczasowych praw do terenów ogrodów, a tym samym słusznie nabytych praw działkowców, klarowne i szczegółowe zasady ewentualnej likwidacji ROD. Samym działkowcom – jako fundamentowi idei ogrodnictwa działkowego – poświęcono w projekcie ustawy osobny rozdział, aby to właśnie oni mogli być pewni o swoje dalsze, spokojne użytkowanie działki.

Widocznym znakiem pełnego poparcia dla obywatelskiej inicjatywy były złożone pod nią podpisy na listach Komitetu oraz wypracowane Stanowisko  w zakresie samej inicjatywy ustawodawczej działkowców jak i propozycji innych ugrupowań politycznych.

 

                                                                                 

Dyrektor Biura OZ

Jan Stańczyk          

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.