Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Poseł Mirosław Pawlak (PSL) popiera obywatelski projekt ustawy o ROD - 22.01.2013

W dniu 21 stycznia 2013 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli OZ Świętokrzyskiego z Posłem na Sejm RP – Mirosławem Pawlakiem.

W trakcie rozmowy zapoznano Pana Posła z podstawowymi założeniami obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, zestawiając ją z propozycjami innych ugrupowań politycznych – w szczególności Solidarnej Polski oraz Platformy Obywatelskiej.

Poseł M. Pawlak zgodził się w pełni z argumentacją Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego o szkodliwości i nieracjonalności zapisów obu w/w partii. W szczególności krytycznie odniósł się do wygaszenia tytułów prawnych do terenów ogrodów, ewentualnej odpłatności za jego użytkowanie – dzierżawę oraz brak niemal jakichkolwiek gwarancji przed likwidacją ROD.

W swej wypowiedzi potwierdził stanowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego, iż w kwestii obywatelskiego projektu oraz samej idei ogrodnictwa działkowego, polscy działkowcy mogą liczyć na pełne poparcie zarówno ze strony Klubu PSL jak i oczywiście jego indywidualnej osoby.

Pan Poseł wskazał, iż jego ugrupowanie dążyć będzie do wsparcia inicjatywy obywatelskiej jako przeciwwagi dla propozycji legislacyjnych kierowanych ze strony pozostałych partii.

Podkreślił konieczność budowania jak największej koalicji w Sejmie
dla zapisów wypływających ze środowiska działkowców i ma nadzieję, że uda się Komitetowi Inicjatywy Ustawodawczej taką przewagę sejmową zbudować.

Na koniec stwierdził raz jeszcze – potwierdzając tym samym wcześniejsze wypowiedzi posłów PSL w województwie świętokrzyskim – iż ugrupowanie,
którego sam jest członkiem, wspierało i nadal będzie wspierać polskich użytkowników działek w każdej walce, która zmierza do zachowania ponadwiekowej idei ogrodnictwa działkowego w Polsce, a dobre przepisy rangi ustawowej są najlepszą gwarancją dla spokojnego funkcjonowania ogrodów działkowych w naszym kraju.

 

 

Dyrektor Biura OZ

Jan Stańczyk

zdj. psl.jedrzejow.pl

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.