Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Z narad zorganizowanych dla Prezesów ROD okręgu bydgoskiego w dniach 14 i 16 stycznia 2013 r. - 22.01.2013

 Realizując program promocji projektu obywatelskiego ustawy o rod przyjęty przez Prezydium OZ PZD w Bydgoszczy zorganizowano kolejne narady dla Prezesów ROD mające na celu:

-          podsumowanie i zintensyfikowanie działań w zakresie promocji i zbierania podpisów pod projektem obywatelskim,

-          przedstawienie aktualnej sytuacji, w tym zapoznanie uczestników narad z założeniami do projektu ustawy przygotowywanej przez PO w zespole posła Hustkowskiego,

-          przekazanie informacji z odbywających się spotkań z posłami i senatorami różnych ugrupowań politycznych i ich stosunku do projektu obywatelskiego,

-          mobilizowanie do odbywania zebrań informacyjnych w ROD i docieranie z pełną informacją do najliczniejszego grona działkowców,

-          przygotowywania do realizacji zadań wynikających z uchwał KR PZD między innymi „Program unowocześniania infrastruktury ROD – ROD XXI wieku” , oraz walne zebrania sprawozdawcze ROD w 2013 roku.

Na naradę zostało zaproszonych:

-          w dniu 14 stycznia br. 90 Prezesów ROD , obecnych było 73, co daje frekwencje 82%.

-          w dniu 16 stycznia br. zaproszono 92 Prezesów ROD, w naradzie uczestniczyło 79 Prezesów – frekwencja 85,8%.

Przybyłym na naradę rozdano materiały związane z omawianymi tematami.

Narady otwierała Prezes Barbara Kokot witając przybyłych Prezesów ROD i zapoznając ich z porządkiem narady, a następnie referując kolejne zagadnienia.

Po przedstawieniu wstępnego podsumowania akcji zbierania podpisów zaapelowała do Prezesów ROD o zintensyfikowanie działań w zakresie  zbierania podpisów oraz realizowania Uchwały nr 2/XII/2012 Krajowej Rady PZD w zakresie odbywania zebrań informacyjnych dla działkowców, aby została im przekazana pełna informacja dotycząca aktualnej sytuacji i rozwiązań jakie niosą kolejne projekty różnych ugrupowań, kładąc nacisk na rozwiązania jakie daje projekt obywatelski.

Uczestników obu narad zbulwersowały założenia do projektu PO przygotowane przez Posła Hustkowskiego. Zebrani ocenili je jako nacjonalizację w najgorszym tego słowa znaczeniu, jako zamach na demokrację i nie liczenie się ze zdaniem obywateli w państwie, które mieni się „Państwem Obywatelskim”.

Pozytywnie oceniono kolejne działania podejmowane przez Krajową Radę w zakresie promocji projektu obywatelskiego, mające przede wszystkim na celu zebranie jak największego poparcia. Uczestnicy narad wskazywali potrzebę dalszego funkcjonowania PZD i rolę jaka spełnia.

Pozytywny stosunek do projektu obywatelskiego wyrażony został w stanowiskach jakie zostały podjęte na obu naradach i przesłane do Marszałek Sejmu i Klubu Parlamentarnego PO, Premiera Rządu i Prezydenta RP.

Uczestnicy narad uznali projekt obywatelski za dokument, który zawiera rozwiązania uwzględniające wszystkie uwagi, postanowienia i wytyczne zawarte w wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a jednocześnie zawiera  korzystne rozwiązania dla działkowców, ogrodów i całego ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce, ale i też dla społeczności lokalnych.

 Stanowisko nr 1

Stanowisko nr 2

Opracowała; B. Kokot

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio