Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Informacja ze spotkania działkowców leszczyńskich - 22.01.2013

W dniu 18 stycznia 2013 roku w Wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie spotkali się działkowcy w sprawie omówienia aktualnej sytuacji ogrodów i Związku w kontekście przygotowań do zmian ustawowych dotyczących ogrodnictwa działkowego w Polsce po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2012 roku .

Delegatura Rejonowa Związku wraz z Kolegium Prezesów zaprosiła do udziału w tym spotkaniu działkowców ze wszystkich ROD. Obecnych było 284 osoby. Zaproszono również do udziału posłów z okręgu wyborczego, którzy przybyli w osobach: Jan Dziedziczak – PiS, Łukasz Borowiak – PO.

Poza tym wziął udział Jan Szkudlarczyk – prezes władz powiatowych PSL w Lesznie w imieniu posła Józefa Rackiego. Spotkanie otworzyła kierownik Delegatury Krystyna Knapik-Wasielewska. Następnie zabrał głos Sylwester Chęciński – wiceprezes OZ PZD w Poznaniu, który omówił Obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przedłożony do laski marszałkowskiej przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. Projekt ten uwzględnia wyrok Trybunału Konstytucyjnego odnośnie ustawy z 8 lipca 2005 roku i jej niekonstytucyjności. Przeszedł on także szeroką konsultację z działkowcami z całej Polski i uzyskał ich aprobatę.

W odczuciu działkowców zabezpiecza prawa działkowców i chroni ich dobytek. Omówił także projekty i założenia programowe innych opcji politycznych, które proponują swoje projekty ustawy o ogrodnictwie działkowym. Obiektywnie należy stwierdzić, iż pojawiają się projekty, które w swych treściach zawierają troskę o dalsze istnienie ogrodów działkowych z zachowaniem ponad 100 – letniej tradycji ogrodnictwa działkowego. Różnią się czasem niuansami które mogą być uwzględnione w Obywatelskim projekcie, bo projekt ten z natury rzeczy jest otwarty, jeżeli będą propozycje służące dobru i rozwojowi ogrodnictwa działkowego. Ale niektóre propozycje do projektu ustawy, które dotarły do nas w odczuciu większości działkowców są nie do zaakceptowania. Chodzi o założenia programowe przygotowane przez zespół posłów PO pod przewodnictwem posła Stanisława Huskowskiego. Omówiono bardzo szczegółowo poszczególne zagrożenia wynikające z tych założeń dla ogrodów i działkowców. Również projekt Solidarnej Polski a de facto posła Andrzeja Dery w naszym odczuciu jest powieleniem poprzedniego, w którym chodziło o uwłaszczenie działkami, ale ten projekt już raz został odrzucony przez Sejm RP. Projekt SLD zawiera nowelizację ustawy, którą Trybunał Konstytucyjny w 24 artykułach uznał za niekonstytucyjną.

PSL deklaruje poparcie dla Obywatelskiego projektu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej . PiS jest w zasadzie otwarty na akceptację Obywatelskiego projektu, ponieważ broni on tych, którym się to należy. Przedkładający informację w konkluzji apelował do działkowców leszczyńskich o szukanie poparcia dla Obywatelskiego projektu ustawy przez parlamentarzystów naszego okręgu wyborczego, przedstawicieli samorządów lokalnych a przede wszystkim do składania podpisów popierających Obywatelski projekt, które do 5 lutego2013 roku muszą być złożone w Sejmie.

Z zadowoleniem przyjęto wypowiedź posła Jana Dziedziczaka z PiS, który zadeklarował poparcie dla Obywatelskiego projektu ustawy stwierdzając, iż taki trend funkcjonuje aktualnie jego partii. Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem wysłuchali posła Łukasza Borowiaka z PO, który stwierdził, że materiał opracowany przez posła Stanisława Huskowskiego i jego zespół jako założenia programowe do ustawy nie jest jego zdaniem jeszcze projektem. Jeżeli miałby być to projekt PO to on jako poseł nie akceptuje go i będzie głosował przeciw, co przyrzekł zebranym na spotkaniu i prosił, aby to sprawdzono po pierwszym czytaniu w Sejmie RP.

Krystyna Knapik – Wasielewska

Sylwester Chęciński

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio