Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Rozmowy PSL z PZD - 16.01.2013

W dniu 16 stycznia br. w Sejmie odbyło się spotkanie kierownictwa PZD i pełnomocników  Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD z kierownictwem Klubu Parlamentarnego PSL.

PZD reprezentowali: Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, sekretarz Prezydium KR PZD Izabela Ożegalska, członek Prezydium KR PZD Janusz Moszkowski. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD reprezentował jego pełnomocnik mec.Bartłomiej Piech i jego zastępca mec.Tomasz Terlecki. Klub PSL reprezentowali:  przewodniczy  Klubu poseł  Jan Bury, senator RP Andżelika Możdżanowska, poseł na Sejm RP Marek Sawicki, dyrektor klubu Stanisław  Brzózka, oraz doradca prawny Klubu Anna Sobieraj-Kozakiewicz.

Kierownictwo Związku i Komitetu przywitał przewodniczący Klubu PSL poseł Jan Bury, który przedstawił stanowisko klubu  w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Podkreślił rozbieżne poglądy co do tego projektu między miedzy PSL, a PO. W jego ocenie PO dąży do likwidacji ogrodów działkowych, tymczasem ludowcy domagają się ich zachowania.

Poseł Jan Bury zapowiedział, że jeśli Klub nie złoży w Sejmie  własnego projektu ustawy, to poprze projekt obywatelski. Ostateczną decyzję uzależnił od oceny projektu ustawy przez Biuro Analiz Sejmowych, które zaopiniuje  projekt pod względem zgodności z Konstytucją.

Następnie głos zabrał prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który przedstawił dotychczasową kampanię promocyjną obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Poinformował o szerokiej akceptacji ustawy przez działkowców, samorządowców oraz mieszkańców miast, czego najlepszym potwierdzeniem jest pół miliona podpisów, które już zostały złożone pod projektem.

 Prezes odniósł się także do spotkań działkowców  z posłami,  z których wynika, że znaczna  część parlamentarzystów popiera projekt obywatelski, a niektórzy z nich deklarują, że poprą projekt w Sejmie, niezależnie od stanowiska klubu. Prezes PZD odniósł się także do wyroku TK, podkreślając jego negatywny odbiór przez działkowców. Zaznaczył, że zachwiał on zaufanie działkowców do stanowionego w państwie prawa. Prezes PZD odniósł się także krytycznie do projektów Solidarnej Polski i Platformy Obywatelskiej, które zmierzają do likwidacji ogrodów działkowych w miastach. 

Poseł Jan Bury odnosząc się do przedstawionych informacji stwierdził, że stanowisko poszczególnych posłów PO może się zmienić, w zależności od stanowiska władz partii, a  zwłaszcza premiera. Stąd stanowiska posłów przedstawione na spotkaniach z działkowcami nie muszą być ostateczne.  

Następnie pełnomocnik Komitetu mec. Bartłomiej Piech przedstawił główne założenia projektu obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zastrzeżeń zgłoszonych przez TK, tj. swobody zrzeszania, poszanowania praw właścicieli terenów, zwiększenia praw działkowców, zniesienia konieczności przynależności do PZD z zachowaniem prawa użytkowania działki.

Przewodniczący PSL poseł  Jan Bury  zapowiedział, że klub PSL bezwzględnie poprze projekt ustawy w pierwszym czytaniu i zawnioskuje skierowanie go do dalszej  pracy w komisji sejmowej.

W ocenie posła Marka Sawickiego sytuacja w jakiej znalazły się ogrody działkowe jest kontynuacją dwudziestoletnich dążeń  do przejęcia terenów ogrodów w miastach i przeznaczenia ich na cele komercyjne. Podkreślił, że przez te wszystkie lata PSL zawsze stawało w obronie działkowców deklarując,  że tak będzie nadal.

Przewodniczący PSL Jan Bury akcentując swój  pozytywny stosunek do projektu obywatelskiego stwierdził, że po złożeniu go w Sejmie Związek powinien doprowadzić do spotkania z władzami wszystkich klubów parlamentarnych. Jego zdaniem bezpośrednie rozmowy umożliwią działkowcom przedstawienie wszystkich racji, które przemawiają za przyjęciem proponowanych rozwiązań. Wyniki takiego spotkania powinny być korzystne dla działkowców.

Członek Prezydium KR PZD Janusz Moszkowski, który jest równocześnie prezesem OZ Wrocław,  przedstawił sytuację ogrodów we Wrocławiu, gdzie władze miasta wszystkie ogrody działkowe przeznaczyły na cele komercyjne. Podkreślił, że wszyscy działkowcy z okręgu wrocławskiego popierają obywatelski projekt, upatrując w nim szansę na zachowanie  ogrodów i swoich dotychczasowych praw. Potwierdzili to poprzez złożenie ponad  51 tysięcy podpisów poparcia obywatelskiego projektu ustawy.

 Spotkanie przebiegało w dobrej atmosferze. Uczestnicy podziękowali sobie za pozytywną  wymianę poglądów i zapowiedzieli dalszą współpracę z pożytkiem dla ogrodów i działkowców.

(mz/jm/bp)

(fot:www.psl.org.pl)

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio