Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie łódzkich działkowców z posłami - 16.01.2013

W dniu 14 stycznia br. w Łódzkim Domu Kultury odbyło się spotkanie działkowców z parlamentarzystami poświęcone przyszłości rodzinnych ogrodów działkowych  w Polsce. Przybyło na nie ponad dwustu działkowców z łódzkich i okolicznych ogrodów.

W spotkaniu udział wzięło 6 posłów z naszego województwa: Krzysztof Kwiatkowski i Artur Dunin z Platformy Obywatelskiej, Piotr Polak i Jan Tomaszewski – Prawo i Sprawiedliwość, Artur Ostrowski – Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz Tadeusz Woźniak – Solidarna Polska.

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych reprezentował zastępca pełnomocnika tego Komitetu –mec. Tomasz Terlecki, który nawiązując do okoliczności, jakie spowodowały konieczność opracowania nowej ustawy, podkreślił znaczenie projektu dla przyszłości ogrodów, bezpieczeństwa, stabilizacji i komfortu korzystania  z działki. Omówił założenia projektu ustawy oraz jego najważniejsze zapisy. Poinformował również zebranych o skargach do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, które zostały złożone przez Związek oraz indywidualnych działkowców z całej Polski.

Z dużym zainteresowaniem zebrani oczekiwali na wypowiedzi posłów, którzy wkrótce staną przed zadaniem uchwalenia ustawy dotyczącej ogrodów działkowych. Działkowcy ciekawi byli opinii parlamentarzystów na temat projektu obywatelskiego oraz tego, czy jego losy będą zależeć od rzeczowej i merytorycznej dyskusji, stanowisk posłów zgodnych z ich przekonaniami, czy też - niestety - tylko i wyłącznie od klubowej dyscypliny.

Oklaskami przyjęto pierwsze słowa posła Krzysztofa Kwiatkowskiego, który stwierdził, że projekt obywatelski jest dobry bo jego autorami są działkowcy, czyli grono, którego on dotyczy.  Pan poseł, tak jak podczas wcześniejszego spotkania, zadeklarował, że będzie głosował za tym, aby projekt nie został odrzucony w pierwszym czytaniu i trafił do komisji sejmowej. W dalszej części swojej wypowiedzi podkreślił swój szacunek do działkowców, ich pracy i pasji. Odniósł się też do pojawiających się w publicznej dyskusji sugestii jakoby ogrody nie powinny znajdować się w centrach miast- przecież większość działkowców to seniorzy, którzy korzystają z komunikacji publicznej, dlatego dogodne położenie ogrodów ma olbrzymie znaczenie. Poseł powiedział również, że nie wyobraża sobie, żeby Sejm nie zdążył z uchwaleniem ustawy przed terminem wyznaczonym przez Trybunał, bo to oznaczałoby katastrofę dla działkowców.

Na pytanie prezes OZŁ PZD – pani Izabeli Ożegalskiej o to, czy założenia opracowane przez zespół posła Huskowskiego można traktować jako dokument, który stanie się oficjalnym projektem Platformy odpowiedział, że na szczęście nie jest to oficjalny dokument Klubu Parlamentarnego PO, który jeszcze nie przyjął swego stanowiska co do projektu ustawy.

         Poseł Prawa i Sprawiedliwości – pan Piotr Polak poinformował, że jest członkiem zespołu tego ugrupowania powołanym do przygotowania projektu ustawy o ogrodach działkowych. Rozwiązania jakich chce PiS w żadnym wypadku nie będą skierowane przeciwko działkowcom. Poseł mówił o swobodzie zrzeszania się działkowców, sądowej ochronie działki, gwarancjom na wypadek likwidacji ogrodu, prawie dziedziczenia działki. Z uznaniem wyraził się o obywatelskiej inicjatywie. Stwierdził, że zespół PiS pod kierownictwem posła Bartosza Kownackiego będzie dążył do konsultacji z Komitetem Inicjatywy Ustawodawczej, dlatego nie można wykluczyć, że PiS ostatecznie poprze projekt obywatelski.

         Szanuję wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ale się z nim nie zgadam- w ten sposób do zebranych zwrócił się pan Artur Ostrowski – poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Przypomniał działkowcom, że osobiście mógł obserwować rozprawę w TK i doskonale pamięta rolę, jaką odegrali posłanka Lidia Staroń (PO) i poseł Andrzej Dera (Solidarna Polska) – rzekomi „obrońcy” ustawy z ramienia Sejmu. Dobitnie stwierdził, jak dużą krzywdę wyrządził działkowcom wspomniany wyrok i dlatego w pełni popiera on kierowanie przez działkowców skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Jako przedstawiciel Sojuszu Lewicy Demokratycznej oświadczył, że jego ugrupowanie popiera projekt obywatelski.  Sojusz aktywnie włączył się w akcję zbierania podpisów, udzielając Komitetowi pomocy organizacyjnej (np. w łódzkiej siedzibie SLD – działa punkt zbierania podpisów – przyp. KK).

SLD był, jest i będzie z działkowcami – zakończył poseł Ostrowski.

         Wiele emocji wśród zgromadzonych działkowców wzbudził Artur Dunin – poseł Platformy Obywatelskiej. Przed spotkaniem działkowcy otrzymali broszury dotyczące założeń do ustawy działkowej, przygotowanych przez zespół posłów Platformy. Tymczasem poseł Dunin uznał, że twierdzenie, iż PO chce zrobić działkowcom krzywdę nie jest uzasadnione, bo po pierwsze projekt jego ugrupowania nie jest jeszcze gotowy, a poza tym PO nie zamierza uderzać w jakiekolwiek grupy społeczne. Uważa też, że nowe prawo ma służyć działkowcom, a nie organizacji, dlatego nie jest przekonany do wszystkich rozwiązań w projekcie obywatelskim. Ta wypowiedź wywołała falę oburzenia wśród uczestników spotkania. Projekt PO zakłada bowiem nie tylko likwidację organizacji zrzeszającej milion działkowców, ale także wiele niekorzystnych dla użytkowników działek zapisów, jak choćby zamianę użytkowania wieczystego w dzierżawę. Dunin bronił się próbując przekonać działkowców, że projekt nie jest jeszcze gotowy.      

Reprezentujący Solidarną Polskę – pan poseł Tadeusz Woźniak również zapewniał o przychylności jego ugrupowania dla działkowców. Wspomniał, iż projekt Solidarnej Polski jako jedyny mówi o własności działki. Jego zdaniem należy dopuścić do swobody wyboru przez działkowców formy organizacyjnej w jakiej chcą funkcjonować. Za absolutnie nie do przyjęcia uznał propozycje zespołu posła Huskowskiego. Podkreślił, że w Klubie Solidarnej Polski posłów nie obowiązuje dyscyplina partyjna i głosują zgodnie ze swoim sumieniem. Według pana posła, projekt obywatelski zasługuje na to, by nie został odrzucony w pierwszym czytaniu i on - poza projektem SP - również go poprze.

         Poseł PiS – Jan Tomaszewski, choć przyznał, że ogrodnictwo działkowe nie jest najbliższą mu dziedziną, to uważa, że w całej sprawie to właśnie działkowcy są najważniejsi i z tego względu z wielkim szacunkiem odnosi się do projektu obywatelskiego. Ocenił jako nieetyczne wszelkie głosy i propozycje, zmierzające do szukania w ogrodach źródeł finansowych. Oświadczył, że będzie popierał projekt na każdym etapie prac sejmowych oraz spowoduje, że przedstawiciele Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej zostaną zaproszeni do prac i konsultacji w zespole PiS powołanym do przygotowania projektu ustawy.

         Głos zabrała również pani Magdalena Michalska – Przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Łódzkiego. W swojej wypowiedzi podkreśliła ogromne znaczenie działki jako formy socjalnego i rekreacyjnego wsparcia rodziny. Przypomniała, że OPZZ też włączył się do zbierania podpisów i że w pełni popiera działkowców.

         Po wystąpieniach posłów głos zabrali działkowcy, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za projektem obywatelskim. Pod adresem poselskich projektów padały czasem nawet dosadne słowa, jak choćby wypowiedź Stanisławy Zimoch, z ROD „Słoneczna Polana” w gminie Pabianice: - Mamy po tysiąc złotych emerytury. Jak z tego wyżyć i jeszcze odłożyć pieniądze na wykup działek? Działkowiczka zarzucała posłom PO, że ich projekt nie uwzględnia sytuacji seniorów i ich potrzeb.

Na uwagę zasługuje także wystąpienie pani Marianny Wielebińskiej – użytkowniczki działki w ROD „Odrodzenie”  w Łodzi, która, oceniając położenie starszych osób w naszym kraju, zadała posłom pytanie, jaką przyszłość szykują naszemu społeczeństwu. W nieco żartobliwych, ale mocno przemawiających do wyobraźni słowach, wyraziła nadzieję, że nie będzie to życie w zabetonowanym świecie, gdzie jedyną zielenią będą sztuczne palmy. Zaapelowała, by w pogoni za nowoczesnością nie zapominać o dorobku i wartościach wcześniejszych pokoleń. Swoją wypowiedź doskonale zobrazowała puentą – cytatem z wiersza Adama Asnyka nie depczcie przeszłości ołtarzy….. na nich się jeszcze ogień żarzy.

Na koniec spotkania przyjęto Apel obrazujący jednoznaczną postawę zebranych działkowców ws. obywatelskiego projektu ustawy o ROD oraz ich stosunek wobec propozycji zgłaszanych przez partie polityczne. Apel został rozesłany do wszystkich 31 posłów okręgu łódzkiego.

Działkowcy łódzcy zajęli wyraźne stanowisko, że są za projektem obywatelskim oraz dalszym istnieniem i działaniem własnej organizacji jaką jest Polski Związek Działkowców.

 

KK, IO, TT, AH

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio