Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie działkowców z posłanką Pis Jadwigą Wiśniewską - 16.01.2013

Przedstawiciele  Okręgowego  Zarządu  PZD  w  Częstochowie  w  dniu  15  stycznia  2013  roku  spotkali  się z  posłanką PiS  Jadwigą  Wiśniewską.  Celem  spotkania  było  zapoznanie  Pani  Poseł  z  aktualną  sytuacją  wynikającą  z  orzeczenia  Trybunału  Konstytucyjnego  oraz  przedstawienie  informacji  na  temat  złożenia  w  Sejmie  obywatelskiego  projektu  ustawy o  rodzinnych  ogrodach  działkowych.

W  spotkaniu  uczestniczyła  trzy  osobowa  delegacja   PZD. 

Pani  Poseł poinformowała  działkowców,  że  idea  ogrodnictwa  działkowego  jest  bardzo  cennym  pomysłem  na  spędzenie  wolnego  czasu  przez  ludzi  w  okresie jesieni życia.   Ponadto  podkreśliła,  że  istnienie ogólnokrajowej  reprezentacji  każdej  społecznej  organizacji  to bowiązujacy powszechnie standard, a nie przywilej.  W  swojej  wypowiedzi   potwierdziła także konieczność  dalszej  konsultacji   ze  wszystkimi siłami  politycznymi  w  sprawie  funkcjonowania  rodzinnych  ogrodów  działkowych  dla  przyszłych  pokoleń.   Zachęciła  do  organizacji  podobnych  spotkań  ze  wszystkimi  parlamentarzystami  ziemi  częstochowskiej,   gdyż  jest  to  dobry  sposób  na  lobbing    interesów  blisko  10  tysięcy rodzin  użytkujących  działki  na terenie  regionu  częstochowskiego.   Podkreśliła także chęć  współpracy  z  parlamentarzystami  innych  klubów   w  procesie  tworzenia  nowego,  dobrego   prawa  dla  działkowców.  

Na  zakończenie  spotkania  pani  Poseł  zaznaczyła, jak ważną,  społeczną  rolę pełnią rodzinne  ogrody działkowe  dla  zurbanizowanych  miast  oraz jak duże jest ich  znaczenie  dla  samych  działkowców  oraz ich  rodzin  i lokalnej  społeczności.

Opr.  Adam Więcławik

Zdj. Posłanka Wiśniewska ze strony www.jadwigawisniewska.pl

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio