Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Senator RP Andrzej Szewiński (PO): nie mogę zrozumieć założeń opracowanych przez posłów PO - 16.01.2013

W  dniu  15  stycznia  2013  roku  przedstawiciele  Okręgowego  Zarządu  PZD  w  Częstochowie,  realizując  cykl  spotkań  z  parlamentarzystami,  spotkali  się  z senatorem Andrzejem Szewińskim. 

Senator  podkreślił,  że  regionalne  i  ogólnokrajowa  reprezentacja  każdej  społecznej  organizacji  to  standard  i  nie  może  zrozumieć  założeń  opracowanych  przez  posłów  PO,  które  przewidują  likwidację  takich  struktur.  Nawiązał  do  podobnych  struktur,  jakie  dobrze funkcjonują  w  organizacjach  sportowych.  Senator  wyraził,  pogląd,  że  wspomniane  zapisy  mogą  być  jedynie  ogólną  wstępną  koncepcją, która  wymaga  poprawek.  Ponadto  potwierdził  konieczność  dalszej  konsultacji   ze  wszystkimi siłami  politycznymi  w  sprawie  funkcjonowania  rodzinnych  ogrodów  działkowych  dla  przyszłych  pokoleń.  W  swojej  opinii  podkreślił  chęć  współpracy  z  parlamentarzystami  PO  i innych  klubów  przy  uzgodnieniach   resortowych  w  procesie  tworzenia  nowego,  dobrego   prawa  dla  działkowców.  

Przedstawiciele   działkowców  podkreślili,  że  również  działkowcy polscy  mają  swoich  przedstawicieli  z głosem  doradczym  w  Parlamencie Europejskim  poprzez  przynależność  PZD  do  Europejskiej  rodziny  ogrodów  działkowych.

Na  zakończenie  spotkania  Senator  podkreślił  bardzo  ważną  społeczną rolę  rodzinnych  ogrodów  działkowych  dla  zurbanizowanych  miast  oraz  ich  znaczenie  dla  samych  działkowców,   rodzin  oraz  lokalnej  społeczności.

Opr.  Adam  Więcławik

Zdj. Wikipedia - senator Andrzej Szewiński

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio