Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

VII Posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Pile - 16.01.2013

W dniu 15 grudnia 2012 r. odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Pile. Posiedzenie odbyło się w poszerzonym składzie z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowej Komisji Rozjemczej oraz Prezesów ROD z całego okręgu. Na posiedzenie przybył zaproszony gość Pan Tadeusz Dąbrowski Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich.

            Głównymi tematami posiedzenia były: Aktualna sytuacja ogrodów i Związku, Ocena realizacji przez OZ i Zarządy ROD działań dotyczących obywatelskiego projektu ustawy o ROD oraz Dalsze kierunki działań promujących nasz projekt.

Prezes OZ Marian Praczyk omawiając pierwszy temat przedstawił sytuację działkowców i Związku w okresie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o ROD z 2005 r. oraz historię powstania projektu ustawy począwszy od szerokiej konsultacji z działkowcami nad jej zapisami poprzez przyjęcie ostatecznego tekstu na X Nadzwyczajnym Zjeździe PZD i przyjęciu tego projektu przez Marszałek Sejmu. Zreferował inne projekty ustaw o ogrodach – Andrzeja Dery z Solidarnej Polski, nowelizacji ustawy przedstawionej przez SLD, stanowisko Zespołu roboczego ds. zmiany ustawy o ogrodach działkowych Klubu Parlamentarnego PiS oraz propozycje do ustawy o ogrodach działkowych opracowane przez zespół posłów PO pod kierunkiem posła Stanisława Huskowskiego. Szczególną uwagę zwrócił na projekt PO i jego negatywne skutki dla działkowców.

Sekretarz OZ Andrzej Kierzkowski omówił wyniki dotychczasowych działań przez OZ i ROD promujących obywatelski projekt ustawy o ROD i zaapelował o dalszą aktywność w zbieraniu podpisów. Zwrócił się z apelem do Prezesów ROD i pozostałych członków samorządów ogrodowych o pisemne wyrażanie swoich stanowisk w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ROD oraz o wypowiedzenie się co do potrzeby dalszego istnienia Polskiego Związku Działkowców.

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich Tadeusz Dąbrowski wyraził swoje poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD i odczytał stanowisko Stowarzyszenia skierowane do Marszałek Sejmu RP i in. Z treścią stanowiska można zapoznać się tutaj.

W toku dyskusji Prezesi ROD w imieniu działkowców wyrażali poparcie dla projektu ustawy czego dowodem były złożone na posiedzeniu listy z 2765 podpisami poparcia.

Na spotkaniu przyjęto treść listu adresowanego do Pani Ewy Kopacz Marszałka Sejmu i Posłów na Sejm RP z apelem o poparcie i uchwalenie przyjętego projektu ustawy. Z treścią listu można zapoznać się tutaj.

Na zakończenie spotkania z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Prezes OZ Marian Praczyk złożył podziękowania za pracę społeczną na rzecz działkowców i ogrodów oraz życzenia wszystkim działkowcom  i rodzinom - uczestnicy łamali się opłatkiem i składali życzenia.

 

Andrzej Kierzkowski – sekretarz OZ PZD w Pile.

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio