Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Informacja z zebrania Koła Grodzkiego PSL w Kielcach z działkowcami - 16.01.2013

W dniu 14 stycznia 2013r. odbyło się zebranie Koła Grodzkiego PSL nr 2 w Kielcach, na które zaproszono przedstawicieli OZŚ PZD. Zebraniu Koła przewodniczył Pan Grzegorz Ślusarczyk będący równocześnie działkowcem z ROD im. S. Staszica w Kielcach. Rozmowa miała dotyczyć przyszłości ogrodnictwa działkowego w województwie świętokrzyskim i w całej Polsce, projektów ustaw o ogrodach działkowych składanych przez partie polityczne i przede wszystkim obywatelskiego projektu Ustawy o ROD.

            Po przywitaniu zebranych i krótkim wstępie Prezesa OZŚ PZD w Kielcach, Dyrektor Biura OZŚ przeszedł do streszczenia i omówienia projektów wychodzących od ugrupowań politycznych – Solidarnej Polski, Platformy Obywatelskiej i SLD, szczególnie krytycznie odnosząc się do dwóch pierwszych. Wskazał na zagrożenia ukryte w proponowanych przepisach: likwidację Związku i przejęcie jego majątku przez Państwo, brak regulacji stwarzających realną ochronę ROD przed likwidacją czy nałożenie na działkowców opłat
w wysokości zależnej od cen rynkowych gruntów, które z pewnością doprowadziłyby do zaprzepaszczenia idei ogrodnictwa działkowego w naszym kraju.

            Po krytyce powyższych przepisów, Dyrektor Biura OZŚ skupił się na omawianiu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Ma ona na celu przede wszystkim ustrzec przed likwidacją jak największą liczbę ogrodów, ochronić słusznie nabyte prawa działkowców i utrzymać struktury zrzeszające użytkowników działek. Członkowie Koła Grodzkiego PSL poparli te propozycje jako najlepsze rozwiązania dla działkowców  gwarantujące im najskuteczniejszą ochronę przed środowiskami chcącymi spieniężyć tereny ROD.


Dla poparcia tych słów złożyli swoje podpisy pod projektem. Wyrazili także nadzieję, że posłowie PSL z terenu województwa świętokrzyskiego również wesprą inicjatywę swoimi głosami, potwierdzając tym samym wcześniejsze deklaracje o chęci pomocy działkowcom. Zaznaczyli ponadto, że podpisy zbierane są również przez działkowca – członka PSL wśród studentów oraz nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

            Po rozmowie na temat projektów ustaw, skupiono się na omówieniu zagadnienia umieszczania ogrodów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studiach uwarunkowań i kierunków rozwoju na terenie miasta Kielce. Na koniec podkreślono, że analogiczne spotkania dzięki obecności radnych, w tym przypadku radnego PSL Pana Jerzego Pyrka, są niezwykle cenne także z punktu widzenia budowania relacji na poziomie samorządu lokalnego, co w przyszłości może mieć dla działkowców bardzo duże znaczenie.

Anna Ślusarczyk

Inspektor ds. terenowo – prawnych

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio