Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie OZ Świętokrzyskiego z Posłem PiS – Andrzejem Bętkowskim - 16.01.2013

W ramach cyklu rozmów z parlamentarzystami województwa świętokrzyskiego, w dniu 15 stycznia br. przedstawiciele Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach spotkali się w Skarżysku – Kamiennej z Posłem Prawa i Sprawiedliwości – Panem Andrzejem Bętkowskim.

W trakcie spotkania dokonano omówienia kolejno głównych założeń i projektów ustaw partii politycznych w odniesieniu do ogrodnictwa działkowego w Polsce po wyroku Trybunału Konstytucyjnego RP.

Powyższe propozycje – ocenione przez samo środowisko działkowców jako krzywdzące i dalece nieprzychylne – zestawiono z regulacjami proponowanymi w obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej.

Projekt ustawy wypływający ze środowiska samych użytkowników działek,
w przeciwieństwie do koncepcji Solidarnej Polski czy Platformy Obywatelskiej, zmierza przede wszystkim poprzez zachowanie tytułów prawnych do gruntów ROD do zabezpieczenia dotychczasowych praw blisko milionowej grupy działkowców
i członków ich rodzin.

Pan Poseł w trakcie spotkania wyraził słuszność obaw samych działkowców
i Związku w obliczu zaprezentowanych propozycji legislacyjnych PO, które bez wątpienia zmierzają do uwolnienia terenów ogrodów działkowych i perspektywicznego ich spieniężenia.

Nie wyraził także aprobaty dla projektu Solidarnej Polski, zauważając np. brak racjonalności w zakresie funkcjonowania ogrodów – zasad odbywania w nich corocznych zebrań sprawozdawczych i przesłanek ich prawomocności (quorum).

Mimo, iż Poseł – jak sam stwierdził – nie zna szczegółowych zapisów obywatelskiego projektu to jednak potwierdził, iż sprawa ta była podnoszona na posiedzeniu Klubu.

Zdaniem Pana A. Bętkowskiego jest realna szansa na poparcie obywatelskich propozycji ustawowych przez jego ugrupowanie. Wydaje się, że potwierdzeniem powyższego mogą być już inne głosy posłów Prawa i Sprawiedliwości z terenu kraju.

Poseł dostrzega rolę ogrodów działkowych dla ogromnej rzeszy Polaków. Sam często bywa u znajomych na terenie jednego z nich.

Jego zdaniem, zarówno funkcja rekreacyjna jak i ochrony środowiska są istotnymi, a sam ponad wiekowy dorobek ROD powinien być zachowany na przyszłe lata.

W trakcie ponad godzinnego spotkania poruszono także kwestię zapisów ROD w miejscowych planach zagospodarowania Skarżyska – Kamiennej oraz województwa świętokrzyskiego, zgadzając się w pełni, iż brak ROD w tychże dokumentach skutkować może zapewne ich nieodległą likwidacją.

 

 

Dyrektor Biura OZ

/-/ Jan Stańczyk    

Zdj. Wikipedia

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio