Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Prezydent Opola popiera działkowców i obywatelski projekt ustawy o ROD - 16.01.2013

W dniu 11 stycznia 2013r. w Urzędzie Miasta Opola odbyło się spotkanie z prezydentem Miasta Opola Panem Ryszardem Zembaczyńskim, wiceprzewodniczącym Rady Miasta Opola Panem Piotrem Mielec oraz kierownikiem wydziału urbanistyki miasta Opola z 4-osobową delegacją  Okręgowego Zarządu Opolskiego PZD pod przewodnictwem Prezesa OZO.

Tematem spotkania były sprawy związane z omówieniem sytuacji i przyszłości ogrodów działkowych na terenie miasta Opola i zapoznanie z obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Ogrody działkowe położone na terenie miasta Opola za wyjątkiem ROD ,,Działkowiec Opolski” obecnie i w przyszłości są przewidziane pod ogrodnictwo działkowe i w stosunku do tych ogrodów nie są planowane żadne prace likwidacyjne.

Odnoście ROD ,,Działkowiec Opolski” zgodnie z planem przestrzennym przewidziana jest jego częściowa likwidacja pod usługi przemysłowe. Rozmowy z Polskim Związkiem Działkowców w przedmiotowej sprawie mają być rozpoczęte w miesiącu marcu br. Pan Prezydent jeszcze raz zapewnił, iż poza tym jednym przypadkiem częściowej likwidacji ROD ,,Działkowiec Opolski” pozostałe ogrody działkowe widnieją w studium

Prezes OZO wręczyła Panu Prezydentowi album ,,Vademecum działkowca” w uznaniu za bardzo dobrą uprawę działki i wyprodukowanie na niej dynię ,,olbrzym”. Przekazała obecnym projekt ustawy o ROD wraz
z materiałami promocyjnymi. W wyniku dyskusji władze miasta Opola wyraziły solidarność z działkowcami, a Prezydent złożył życzenia, aby obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przygotowany przez działkowców został przyjęty przez Sejm RP w niezmienionym kształcie.

AB, MW

Fot. www.mmopole.pl

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio