Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Informacja z nadzwyczajnego walnego zebrania działkowców z ROD im. 1-go Maja w Ostrowcu Świętokrzyskim - 15.01.2013

W dniu 12.01.2013r. w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się nadzwyczajne walne zebranie działkowców z tamtejszego ROD im. 1-go Maja. Miało ono na celu zapoznanie użytkowników działek z projektami przepisów w zakresie ogrodnictwa działkowego, mających zastąpić uznaną za niekonstytucyjną Ustawę o ROD z 2005r. Na zebraniu zgromadziło się 46 osób, także Zarząd ROD oraz przedstawiciele Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach. Prezes OZŚ PZD przywitał wszystkich zebranych, po czym Dyrektor Biura OZŚ przeszedł do omówienia projektów ustaw, kładąc szczególny nacisk na obywatelski projekt Ustawy o ROD.

            Podkreślono wszystkie zagrożenia, jakie niosą za sobą propozycje partii politycznych. Uzależnianie istnienia Ogrodów od zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, planowane nałożenie wysokich opłat
na działkowców, brak zwolnień z podatków, nacjonalizacja majątku PZD i całkowita likwidacja Związku – to tylko niektóre z założeń, szczególnie jednak oburzające
w kontekście wcześniejszych zapewnień polityków, że to indywidualni działkowcy są w tej sprawie najważniejsi. Obywatelski projekt Ustawy zaś, jako pisany przez ludzi związanych z PZD i znających regulowane zagadnienia z praktyki, wprowadza liczne zabezpieczenia i gwarancje dla działkowców, stanowiąc najlepszą formę ochrony
ich praw i dalszego funkcjonowania ogrodów – zabezpieczenie tytułów prawnych
do gruntów, szczegółowe zasady likwidacji ROD oraz zagwarantowanie wszelkich słusznie nabytych praw użytkowników działek.

            Po wyjaśnieniu wszystkich kwestii, wśród zgromadzonych rozpoczęto dyskusję. Działkowcy wyrażali obawy w stosunku do realnych szans uchwalenia obywatelskiego projektu. Przedstawiciele OZŚ zapewnili, że PZD robi w tym kierunku bardzo dużo, przede wszystkim spotykając się i popularyzując projekt wśród samorządowców i polityków różnych frakcji. Dyrektor OZŚ odpowiedział na ogół pytań nurtujących działkowców, po czym zebrani podjęli wspólne stanowisko
w sprawie pełnej aprobaty obywatelskiego projektu ustawy oraz krytyki projektów wychodzących od partii politycznych. Członkowie ROD 1-go Maja złożyli także swoje podpisy poparcia pod projektem, biorąc jednocześnie druki list do domu,
celem dalszego zbierania podpisów wśród działkowców ale również mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego i okolic.

 

Anna Ślusarczyk

inspektor ds. terenowo-prawnych

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio