Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Poseł PO Jakub Rutnicki spotkał się z prezesami ROD - 15.01.2013

14 stycznia 2013roku poseł J. Rutnicki przyjął w swoim biurze w Szamotułach prezesów ROD z Szamotuł i Obornik. Tematem spotkania była aktualna sytuacja polskich działkowców po wyroku TK z lipca 2012 roku w sprawie ustawy o ROD.

 Jan Molski zapoznał posła z obywatelskim projektem ustawy o ROD oraz z propozycjami do ustawy o ogrodach działkowych posłów PO.

 Obecni na spotkaniu prezesi ROD wyrazili ostry sprzeciw  proponowanym przez PO zapisom projektu. Poseł zgodził  się z wieloma naszymi zastrzeżeniami. W trakcie omawiania obywatelskiego projektu ustawy o ROD zapytał czy nasz projekt posiada pozytywną opinię  niezależnych ekspertów o zgodności projektu z Konstytucją. Zdaniem posła dokument taki ma bardzo duże znaczenie w trakcie prac komisji nad projektem ustawy.

 Poseł zaprosił działkowców do dalszej współpracy w celu wypracowania korzystnej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Niestety władze klubu PO, jak dotychczas, całkowicie ignorowały wnioski Działkowców o spotkanie w celu podjęcia merytorycznej dyskusji. Co więcej, powołany zespół posłów PO do sprawy opracowania nowej ustawy o ogrodach działkowych nie podjął jakichkolwiek konsultacji z działkowcami. Efektem takiej postawy są założenia, których uchwalenie oznaczałoby koniec ogrodów działkowych w Polsce. Pozostaje mieć nadzieję, że delegacja posła J. Rutnickiego jest przejawem zmiany zwyczajów, a PO zacznie traktować działkowców jak partnerów, których warto wysłuchać.

/Jan Molski prezes ROD im. mjr Dobrzyckiego w Obornikach/

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio