Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Burmistrz Opatowa za projektem obywatelskim - 15.01.2013

W dniu 14.01 br. odbyło się spotkanie przedstawicieli OZ Świętokrzyskiego z Panem Andrzejem Chanieckim – Burmistrzem Miasta i Gminy Opatów. W spotkaniu niniejszym udział wzięła także Sekretarz Urzędu Miasta – Pani Monika Kościołek.

Wskazać należy, że Pan Burmistrz już w dniu 30 listopada 2012 r. skierował swoje pisemne stanowisko, w którym poparł obywatelski projekt ustawy o ROD jak i samą ideę ogrodnictwa działkowego, tak na terenie lokalnym jak i ogólnopolskim.

Dużo czasu poświęcono dokładnemu omówieniu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej na tle szkodliwych regulacji proponowanych przez inne środowiska polityczne – Solidarną Polskę oraz  Platformę Obywatelską. Przekazano Włodarzowi Miasta wszystkie te głosy, które płyną od użytkowników działek a potwierdzają całkowitą dezaprobatę dla założeń ustawowych PO i projektu autorstwa Andrzeja Dery.  

W trakcie spotkania Burmistrz Opatowa potwierdził w pełni treść swojego pisma oraz uszczegółowił rolę i znaczenie ogrodów działkowych dla mieszkańców Gminy i całego kraju.

Wskazał na funkcję ROD jako miejsc zieleni, wypoczynku zarówno dla osób starszych jak i dzieci.

Pan A. Chaniecki podkreślił konieczność istnienia jednolitych struktur związkowych jako gwarancji silnej reprezentacji całego środowiska i szans
na skuteczne reprezentowanie swoich racji.

Jego zdaniem każdy samorząd winien prowadzić politykę perspektywiczną
z uwzględnieniem funkcjonowania i rozwoju ogrodów działkowych. Nie ma
– zdaniem Pana Burmistrza – żadnych racjonalnych przesłanek aby realizować plany rozwoju miast i gmin kosztem ROD i działkowców. Nie może być także jak sam stwierdził jedynie materialistycznego spojrzenia na tereny ogrodów i prób szybkiego ich spieniężenia.

W swojej wypowiedzi zauważa także zagrożenie dla ogrodów szczególnie
w większych miastach i rozumie obawy działkowców o los swoich działek.

Na zakończenie zarówno Burmistrz jak i Sekretarz Miasta życzyli pomyślnego toku legislacji i uchwalenia przepisów proponowanych przez środowisko działkowców.

 

 

Dyrektor Biura OZ

/-/ Jan Stańczyk    

Zdj. Burmistrz Opatowa Andrzej Chaniecki ze strony www.umopatow.pl

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio