Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie działkowców Okręgu Małopolskiego z posłem Józefem Lassotą - 14.01.2013

Działkowcy Okręgu Małopolskiego, w dniu 11 stycznia 2013 r. spotkali się z posłem Platformy Obywatelskiej i zarazem byłym prezydentem miasta Krakowa Panem Józefem Lassotą. Celem spotkania była rozmowa na temat obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Pan Poseł Lassota oznajmił, że przed spotkaniem zapoznał się z obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Wątpliwości posła budzi jednak zapis dot. niezmienionej formy organizacyjnej tzn. stowarzyszenia ogólnopolskiego i jego jednostek terenowych. Działkowcy wyjaśnili konieczność istnienia takiej formy:

  • potrzebą dużej, prężnej organizacji, której siła będzie znacząca,
  • organizacji, której zostaną przekazane prawa do gruntów, prawa do przekazania majątku wypracowanego przez działkowców i dla działkowców,
  • organizacji, która przez 31 lat wypracowała sprawdzone formy organizacyjne pozwalające na utrzymanie ładu i porządku w dużych skupiskach ludzi jakimi są ogrody działkowe,
  • organizacji, która będzie egzekwowała prawo własności działkowca do naniesień na działce jak również prawo do odszkodowania w razie likwidacji ogrodu.

Ponadto działkowcy zwrócili uwagę - jak zawsze - o pożytku ogrodów działkowych dla miasta i jego społeczności. Poseł Lassota podkreślił, że widzi konieczność istnienia ogrodów działkowych dla zachowania równowagi z rozwijającą się infrastrukturą miejską.
W dalszej części spotkania poruszono temat wstępnych założeń Platformy Obywatelskiej do ustawy o ogrodach działkowych. Pan Poseł przyznał, że nie jest zorientowany co do propozycji projektu PO, wobec tego działkowcy wyrazili swoje zastrzeżenia na temat niekorzystnych zapisów. W wyniku dyskusji Poseł obiecał spotkać się z grupą opracowującą ustawę i przekazać uwagi. Sympatyzując z działkowcami nie wyraził jednak chęci poparcia w całości obywatelskiego projektu ustawy o r.o.d.
Spotkanie zakończyło się kolejnym zaproszeniem podyktowanym potrzebą dalszych rozmów o ogrodnictwie działkowym.

Opracowała: Ewa Błachut
Fot. Janusz Lenik

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio