Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Poseł Dziedziczak z PiS zapowiada poparcie projektu obywatelskiego - 10.01.2013

Działkowcy z Leszna, Gostynia, Rawicza i Kościana z prezesem OZ PZD Zdzisławem Śliwą
i wiceprezesem OZ PZD Sylwestrem Chęcińskim spotkali się 9 stycznia z posłem na Sejm RP Janem Dziedziczakiem (PiS). W sali nowo otwartego biura poselskiego w Kościanie zebrali  się przedstawiciele ogrodów działkowych oraz  współpracownicy Pana Posła z Kościana. Przewodnim tematem spotkania była sytuacja polskiego ogrodnictwa działkowego po wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz prace nad nową ustawą o ogrodach działkowych. Działkowcy we wprowadzeniu do rozmowy przedstawili swoje stanowisko w sprawie nowej ustawy twierdząc, że najlepszym i oczekiwanym przez działkowców rozwiązaniem będzie uchwalenie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Krytyce poddano projekt Solidarnej Polski autorstwa posła Dery oraz wstępny projekt Platformy Obywatelskiej autorstwa posła Huskowskiego. Stwierdzono, że nie takiego prawa oczekują działkowcy. Uchwalenie któregokolwiek   z nich będzie oznaczać koniec ogrodnictwa działkowego większości ogrodów i dramatyczne pogorszenie warunków użytkowania działek w tych ogrodach, którym uda się obronić swój byt. Wskazano również na społeczną rolę ogrodnictwa działkowego w polskich miastach, odwoływano się do tradycji polskiego ogrodnictwa działkowego, którego kolebką była Wielkopolska, wskazywano na więzi polskiego ogrodnictwa działkowego z działkowcami europejskimi. Zaakcentowano rolę ogólnopolskiej organizacji działkowców, jaką jest PZD i na przekór propozycjom SP i PO, zakładającym jej likwidację, zgłoszono bezwzględna potrzebę jej dalszego istnienia dla wsparcia poszczególnych ogrodów działkowych. W dyskusji podnoszono wiele wątków, w tym także przyczyny słabej dotychczas współpracy działkowców z PiS, spowodowanej przede wszystkim stosunkiem partii do problemów ogrodów działkowych prezentowanej w przeszłości przez partię za przyczyną jej ówczesnych posłów Markowskiego i Dery. Wiele wskazuje na to, że czasy te mijają.

Z satysfakcja działkowcy odebrali wypowiedź posła Dziedziczaka, który wykazał się dobrą znajomością założeń projektu obywatelskiego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i miał wiedzą o już zgłoszonych do Sejmu projektach partyjnych. Poseł Dziedziczak wypowiedział się za istnieniem
w polskich miastach ogrodów działkowych potrzebnych zarówno ich mieszkańcom jak i samym miastom. Tym samym stwierdził, że PiS jako partia prospołeczna będzie udzielać wsparcia dla ogrodnictwa działkowego. Poseł stwierdził, że przyjmuje twierdzenie działkowców o apolityczności organizacji i rozumie, że mają działkowcy prawo szukać sojuszników w walce o swoje prawa we wszystkich ugrupowaniach parlamentarnych. Zgodził się z potrzebą budowania w Sejmie ponadpartyjnej koalicji na rzecz ogrodów działkowych. Wypowiadając się we własnym imieniu stwierdził, że popiera obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych dostrzegając równocześnie potrzebę  jego niewielkiej modyfikacji w niektórych rozwiązaniach, jak choćby potrzebę nie ograniczania do 2 lat czasu podejmowania przez ogrody decyzji do przynależności do stowarzyszenia ogrodowego PZD. Poseł Dziedziczak stwierdził również, że w swoich spotkaniach
z działkowcami z Wielkopolski nie dostrzega woli wystąpienia z PZD i jest przekonany, że zdecydowana większość ogrodów pozostanie przy swoim Związku. Podsumowując swoje stanowisko stwierdził, że będzie głosował za poparciem obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, a swojemu klubowi będzie rekomendował odstąpienie od opracowywania własnego projektu ustawy  oraz poparcie projektu obywatelskiego z jego modyfikacją. Potwierdzeniem wygłoszonych deklaracji było złożenie podpisu przez Pana Posła na listach poparcia naszego projektu ustawy. Podobnie uczynili inni uczestniczący w spotkaniu członkowie PiS. Pan Poseł zapowiedział także swój udział w zebraniach informacyjnych w regionie, w których w miarę możliwości czasowych zamierza uczestniczyć .

Opracował: dr Zdzisław Śliwa

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio