Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Poseł Adam Żyliński (PO) złożył podpis pod projektem obywatelskim - 09.01.2013

Pod koniec grudnia działkowcy z rodzinnych ogrodów działkowych w Iławie spotkali się z posłem Adamem Żylińskim z Platformy Obywatelskiej. Spotkanie prowadził Członek Komitetu Inicjatywy Ustawodaczej Projektu Ustawy o ROD  – Wiceprezes Zarządu Okręgu Warmińsko – Mazurskiego PZD Jan Kamiński (Prezes ROD,,Grządka” w Iławie). Przedstawiając posłowi i uczestnikom spotkania aktualną sytuację ogrodów i Związku, podkreslił, że projekt obywatelski cieszy się dużym zainteresowaniem i uznaniem wśród działkowców  całego Okręgu Warmińsko – Mazurskiego. Podkreślił, że bardzo ważne jest to, że w projekcie tym, na pierwszym miejscu stawia się szeregowego działkowca, chroniąc jego prawa do działki i własności naniesień na niej. Projekt zachowuje zwolnienia podatkowe nie kwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny, daje on działkowcom pełną swobodę do zrzeszania się w stowarzyszenia. Prezes Kamieński omówił również znaczenie tego projektu dla przyszłości działkowców i samorządu lokalnego, informując przy tym zebranych, o zagrożeniach, jakie mogą spotkać działkowców, z powodu nie uchwalenia tego projektu w określonym terminie.

    Jan Kamiński zapoznał również posła z przebiegiem posiedzenia i decyzją Trybunału Konstytucyjnego nad ustawą o ROD z 2005r., która unieważniła 24 zapisy tej ustawy. Trybunał Konstytucyjny dał czas 18 miesięcy do uchwalenia nowej ustawy o ROD. Decyzja TK w szeregach działkowców spotkała się z dużą trwogą o dalszy los ogrodów działkowych, na których to niektórzy działkowcy spędzili z rodzinami całe swe życie.

            Działkowcy nie spodziewali się, że Trybunał Konstytucyjny wyda tak krzywdzący wyrok, w wyniku, którego dalsze istnienie ogrodów będzie zagrożone, a prawa nabyte członków zostaną uznane za nieistotne.Ziemie wcześniej zaniedbane wysiłkiem fizycznym i finansowym działkowców, po latach przywrócone zostały środowisku naturalnemu. Prezes dużo czasu poświecił w informowaniu posła o historii powstania i rozwoju tych ogrodów, które są ogrodami dobrze funkcjonującymi w mieście jak i w rejonie Warmińsko – Mazurskim.Grupa obecnych działkowców rencistów, emerytów zaapelowała do posła Adama Żylińskiego, aby podpisy pod tym obywatelskim projektem, były przez parlament RP przeanalizowane zgodnie z szacunkiem do obywateli, a niewrzucone do Sejmowego kosza na śmieci.

             Poruszone w dyskusji tematy, które były troską o dalszy los działek i działkowców, poseł Adam Żyliński starał się szczegółowo wyjaśniać. Stwierdził, że przed tym spotkaniem dokładnie zapoznał się z projektem  obywatelskiej ustawy o ROD i akceptuje go w całości. Zadeklarował, że wraz z duża grupą kolegów posłów PO będzie zabiegał o podjecie działań parlamentarnych i zatwierdzenie tego projektu ku zadowoleniu działkowców.

            Poinformował zebranych, że niezależnie od sposobu głosowania partyjnego, zagłosuje za przyjęciem tej ustawy. Poinformował również, że jest w stałym kontakcie z Janem Kamieńskim z PZD w sprawach aktualnej sytuacji tego projektu obywatelskiego.

            Poseł oznajmił również, że trwają prace nad opracowywaniu projektu ustawy przez PO.

Na zakończenie spotkania, poseł złożył podpis na liście poparcia nowej ustawy o ROD, opracowanego przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, życząc działkowcom owocnego  zbierania podpisów poparcia tej ustawy.

            Poseł życzył takze dzialkowcom, by projekt tej ustawy został pomyślnie przyjęty przez parlament RP i dobrze służył działkowcom.

 

                                                                                   Prezes Kolegium ROD w Iławie

                                                                                                              Członek Komitetu Obywatelskiego IU

                                                                                                                             /-/ Jan Kamiński

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio