Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Dzialkowcy z Ilawy dyskutuja o projekcie obywatelskim - 09.01.2013

      W sali narad,,Piotruś Pan” w Iławie w dniu 29.12.012r odbyło się spotkanie działkowców z ogrodu ROD ,,Słoneczny Stok” z Wiceprezesem ZO PZD Warmińsko-Mazurskiego, Janem Kamieńskim, na temat - sytuacji w ogrodach działkowych po złożeniu projektów ustaw o ogrodach działkowych w Sejmie RP, przez ugrupowania parlamentarne działające w Sejmie RP.

            Spotkanie prowadził Prezes ogrodu Andrzej Narożny , który zapoznał działkowców  z tematyką zebrania i prowadzenia dalszego działania na rzecz  funkcjonowania ogrodu.

            Jan Kamieński, wprowadzając uczestników w tematykę spotkania, podkreślił duże zainteresowanie działkowców tego rejonu oraz całego Okręgu Warmińsko – Mazurskiego z założeniami obywatelskiego projektu ustawy o ROD, złożonego w kancerami Sejmu RP. Dobrze się stało, że w projekcie tym, na pierwszym miejscu stawia się szeregowego działkowca, chroniąc jego prawa do działki i własności naniesień na niej. Projekt zachowuje zwolnienia podatkowe nie kwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny, daje on działkowcom pełną swobodę do zrzeszania się w stowarzyszenia. Omówił również znaczenie tego projektu dla przyszłości działkowców i samorządu lokalnego, informując przy tym zebranych, o zagrożeniach, jakie mogą spotkać działkowców, z powodu nie uchwalenia tego projektu w określonym terminie.

            Jan Kamieński zapoznał również działkowców z przebiegiem posiedzenia i decyzją Trybunału Konstytucyjnego nad ustawą o ROD z, 2005r.,która unieważniła 24 zapisy tej ustawy.

Trybunał Konstytucyjny dał czas 18 miesięcy do uchwalenia nowej ustawy o ROD. Decyzja TK w szeregach działkowców spotkała się z dużą trwogą o dalszy los ogrodów działkowych, na których to większość działkowców spędza z rodzinami całe swe życie.

Działkowcy nie spodziewali się, że Trybunał Konstytucyjny wyda tak krzywdzący wyrok, w wyniku, którego dalsze istnienie ogrodów będzie zagrożone, a prawa nabyte członków zostaną uznane za nieistotne.

 Ziemie wcześniej zaniedbane wysiłkiem fizycznym i finansowym działkowców, po latach przywrócone zostały środowisku naturalnemu.

 Burzliwa dyskusja prowadzona była przez zebranych po omówieniu prze J. Kamieńskiego treści zawartych w projekcie ustawy dla działkowców opracowanej przez Posła PO Stanisława Huskowskiegok, który zakłada; nacjonalizację infrastruktury ogrodowej, wygaszenie praw posiadanych do terenów ogrodowych, likwidacji samorządnej organizacji działkowej wywalczonej w zrywie,,solidarnościowym”, wprowadzenie podatków za altanki i od gruntu oraz nie pewność okresu uprawy działki- to tylko niektóre dobrodziejstwa oferowane przez PO działkowcom.

                Grupa obecnych działkowców rencistów, emerytów stwierdziła ze dobrze się stało, że projekt obywatelski, był wspierany przez Krajową Radę PZD i prawników tej Rady, ponieważ daje to gwarancje działkowcom, że ten projekt zostanie poddany dyskusji w parlamencie i podjęte zostaną decyzje umożliwiające swobodne użytkowanie tych działek.

 Działkowcy wypowiadając się o projekcie Obywatelski ROD, stwierdzili, że złożony projekt Obywatelski o ROD w sejmie i po jego przyjęciu ( a mocno w to wierzą) przez członków PO, będzie podstawą do dalszego rozwoju ogrodnictwa działkowego w naszym kraju na wzór ogrodów funkcjonujących w Unii Europejskiej.

Na zakończenie spotkania, które trwało ponad 2 godziny, działkowcy składali masowo podpisy na listach poparcia, oraz złożono sobie życzenia noworoczne, dużo pomyślności i pogody ducha, oraz aby projekt tej ustawy został pomyślnie przyjęty przez parlament RP i dobrze służył działkowcom.

 

Kończąc spotkanie wszyscy zebrani zaapelowali do kolegów działkowców w kraju o masowe poparcie Projektu Obywatelskiego o ROD podpisem na listach.

List do Premiera Donalda Tuska

List do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz

                                                                                 

       

            W imieniu 50 działkowców ogrodu

   Wiceprezes ZO PZD w Olsztynie

                                                                                                              Członek Komitetu Obywatelskiego IU

                                                                                                                             /-/ Jan Kamiński

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio