Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Wystąpienie OZ Wrocław do przewodniczących klubów parlamentarnych - 08.01.2013

Okręgowy Zarząd we Wrocławiu skierował listy do przewodniczących klubów pralementarnych, w których krytycznie odniósł się do projektu ustawy o ogrodach działkowych autorstwa zespołu Platformy Obywatelskiej. "Propozycje PO zmierzają wprost do likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych, gdyż zakładają one osłabienie stanu prawnego ROD, oslabienie a wręcz likwidację dotychczasowytch praw działkowych, znaczne obciążenie finansowe rodzin działkowców i ubezwłasnowolnienie stowarzyszenia ogrodowego poprzez podporządkowanie władzom gmin" - czytamy.

Równocześnie Okręgowy Zarząd we Wrocławiu wyraził poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD "gdyż tylko ten projekt chroni prawa działkowców i ogrodów i jest zgodny z wyrokiem TK" - czytamy.

Listy do przewodniczących klubów parlamentarnych

 

List do przewodniczącego klubu parlementarnego SLD Leszka Millera

List do przewodnicząego klubu parlementarnego PSL Jana Burego

List do przewdoniczącego klubu parlamentarnego Ruchu Palikota Janusza Palikota

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio