Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Konkursy

Uchwała w sprawie konkursu "„Ładny i przyjazny Dom Działkowca” - 08.01.2013

UCHWAŁA nr  262/2012

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia  19.12.2012r.

w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego

„Ładny i przyjazny Dom Działkowca”

 

 

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców działając na podstawie §150 ust 2 pkt.1 statutu PZD postanawia:

 

§ 1

1. Ogłosić na rok 2013 konkurs krajowy pn. ”Ładny i przyjazny Dom Działkowca Roku 2013”

2. Regulamin konkursu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

1. Do udziału w konkursie Prezydia Okręgowych Zarządów PZD zgłaszają Dom Działkowca z rodzinnych ogrodów działkowych

2. Termin zgłaszania Domów Działkowca do konkursu upływa z dniem 25 maja 2013r.

 

§ 3

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

1. Uchwałę Prezydium OZ PZD (data i numer uchwały) z pełną nazwą rodzinnego ogrodu działkowego, jego położeniem, liczbą terenów i działek.

 

§ 4

1. Komisja Konkursowa KR PZD dokona w dniach 10 czerwca – 10 lipca 2013r. oceny zgłoszonych do konkursu domów działkowców.

2. Komisja Konkursowa KR PZD sporządzi protokół wraz z wnioskami dla Prezydium KR PZD.

3. Prezydium Krajowej Rady PZD na podstawie protokołu z prac Komisji i wniosków dokona rozstrzygnięcia konkursu i ustali:

1.Najbardziej przyjazny Dom Działkowca,

2.Wyróżnienia

 

§ 5

1. Najbardziej przyjazny Dom Działkowca otrzyma puchar Prezesa PZD, dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości  4000 zł.

2. Wyróżnienie – nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł.

 

 

 

§ 6

Wszystkie ROD biorące w konkursie otrzymają zestaw wydawnictw związkowych na wyposażenie bibliotek ogrodowych.

 

§ 7

Wyniki konkursu ogłoszone będą w trakcie obchodów Krajowych Dni Działkowca w roku 2013 oraz opublikowane w Biuletynie Informacyjnym PZD.

 

 

 

 

WICEPREZES                                          PREZES

    

      /-/ Wincenty Kulik                                /-/ Eugeniusz Kondracki

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio