Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Styczeń miesiącem walnych zebrań informacyjnych w ROD Okręgu Poznańskiego - 04.01.2013

Noworoczne spotkanie z przewodniczącymi kolegium prezesów ROD Okręgu Poznańskiego, jakie odbyło się 3 stycznia 2013 r. było okazją nie tylko do złożenia życzeń, ale również omówienia najistotniejszych spraw Związku. Do najpilniejszych zadań zarządów ROD należy zwołanie walnych zebrań informacyjnych, na których działkowcom przedstawiony zostanie projekt obywatelski ustawy o rod, ale również projekty już złożone do Sejmu RP przez Solidarną Polskę oraz SLD. Przestawione zostaną także założenia do projektu ustawy opracowane przez zespół posłów z Platformy Obywatelskiej. Działkowcy mają prawo poznać wszystkie propozycje klubów parlamentarnych w kwestii funkcjonowania ogrodnictwa działkowego. Ma to na celu uświadomienie działkowcom, że z przedstawionych projektów ustaw jedynie projekt obywatelski uwzględnia wszystkie prawa działkowców oraz specyfikę funkcjonowania ogrodów działkowych jako obiektów użyteczności publicznej. Projekt obywatelski uwzględnia wszystkie sprawy dotyczące działkowców, ogrodów i organizacji zrzeszającej działkowców - opracowany bowiem został przez samych działkowców, a kto lepiej zna potrzeby i problemy środowiska niż jego członkowie?

Jeszcze w grudniu OZ PZD w Poznaniu skierował do ROD w Okręgu, które dotychczas nie przeprowadziły spotkań z działkowcami, uchwałę podjętą na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2012 r. o zwołaniu walnych zebrań informacyjnych. Odzew wielu ogrodów był natychmiastowy i na spotkaniu z przewodniczącymi ustalono harmonogram i obsługę tych zebrań z ramienia OZ.

Spotkanie z przewodniczącymi kolegiów posłużyło również do wstępnego omówienia wytycznych do przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2013 r.  Przekazane zostały informacje dotyczące konieczności regulacji stanu prawnego gruntów ROD, szczególnie w Poznaniu, gdzie kwestia ustalenia stanu faktycznego działek geodezyjnych, na jakich położone są ogrody, jest najbardziej paląca. Przewodniczący kolegium otrzymali również informację na temat „Programu modernizacji działek w ROD” i konieczności jego kontynuacji, w tym realizacji przeglądów działek w roku bieżącym. Przedstawiono również nowy konkurs PZD na najlepiej zmodernizowaną działkę, planowany do realizacji w 2013 roku. 

Zebrani przyjęli stanowisko w sprawie założeń Platformy Obywatelskiej do ustawy o ogrodach działkowych, które skierowane zostało do Premiera RP, Marszałków Sejmu i Senatu oraz przewodniczących klubów parlamentarnych.

 

Magdalena Klessa-Kiec

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio