Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada Prezesów ROD z terenu województwa świętokrzyskiego oraz Członków Komisji Statutowych OZ - 21.12.2012

Narada Prezesów ROD z terenu województwa świętokrzyskiego
oraz Członków Komisji Statutowych OZ
poświecona obywatelskiemu projektowi Ustawy o ROD
i innym propozycjom ustawodawczym środowisk politycznych

 

W dniu 19 grudnia 2012r. w siedzibie Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego Polskiego Związku Działkowców w Kielcach odbyła się narada Prezesów ROD z terenu województwa oraz członków Komisji Statutowych.  Posiedzenie miało na celu zapoznanie przedstawicieli Ogrodów z projektami ustaw mających regulować kwestie ogrodnictwa działkowego przedłożonymi przez Solidarną Polskę oraz Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dokonano także omówienia założeń ustawodawczych PO i PiS w odniesieniu do Działkowców i Ogrodów. Najwięcej jednakże czasu poświęcono obywatelskiej inicjatywie w postaci projektu Ustawy o ROD wypływającym ze środowiska polskich działkowców.

Zebranie otworzył Prezes OZ Pan Zygmunt Wójcik. Następnie wszystkim zebranym wyświetlony został film pt. „Wyrok na działkowców”,  dokumentujący przesłanki, przebieg i skutki wyroku wydanego przez Trybunał Konstytucyjny w dn. 11 lipca 2012r.

Po projekcji filmu Dyrektor Biura OZŚ naświetlił przedstawicielom świętokrzyskich ROD projekty i założenia przepisów przedkładane przez poszczególne partie polityczne. Szczegółowo wyjaśniał zapisy i wszelkie zagrożenia, jakie mogą one za sobą nieść, kładąc szczególny nacisk na tematykę likwidacji ROD oraz struktur organizacyjnych PZD, co przewidują „polityczne” projekty. Osobnym punktem była ponowna, dokładna analiza projektu obywatelskiego, który w zestawieniu z innymi propozycjami ustawodawczymi, jako jedyny zapewnia zachowanie dotychczasowych praw Działkowców oraz dalszego funkcjonowania blisko 5 tysięcy ROD w naszym kraju. Zebrani zadawali liczne pytania, chcąc jak najdokładniej zapoznać się z poruszanymi kwestiami, by móc następnie przekazywać te informacje działkowcom ze swoich Ogrodów.

W dalszej części spotkania zapoznano zebranych z kalendarium działań Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego dotyczących popularyzacji obywatelskiego projektu Ustawy – przebiegiem spotkań przedstawicieli OZ z lokalnymi politykami, samorządowcami, przedstawicielami związków zawodowych i spółdzielni mieszkaniowych a także dotychczasowe osiągnięcia w zbieraniu podpisów poparcia pod projektem, zarówno w skali kraju jak i województwa świętokrzyskiego.

Po dyskusji i wysłuchaniu przemówień, Prezesi i Członkowie Komisji Statutowych podjęli jednogłośnie wspólne stanowisko w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ROD oraz projektów składanych przez inne ugrupowania polityczne w zakresie ogrodnictwa działkowego. Zostanie ono skierowane do każdego ugrupowania politycznego aby po raz kolejny ugruntować znaczenie projektu obywatelskiego i wskazać na poparcie jakim cieszy się wśród samych użytkowników działek i polskich obywateli.

Kończąc posiedzenie Prezes OZ życzył wszystkim z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wszystkiego co najlepsze oraz owocnej walki o Ustawę, dla której zbliżający się rok będzie decydującym – tak o jej losach jak i całego środowiska Działkowców w Polsce. Tak składanym życzeniom towarzyszyło symboliczne przełamanie się opłatkiem.

 

                                                                       Anna Ślusarczyk

                                                                       Inspektor ds. terenowo – prawnych

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio