Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Działkowcy z powiatu złotowskiego na spotkaniu u Starosty Ryszarda Goławskiego - 21.12.2012

W dniu 17 grudnia 2012 r. w sali sesyjnej Starostwa w Złotowie odbyło się spotkanie działkowców z władzami samorządowymi.  W spotkaniu udział wzięli Ryszard Goławski Starosta Złotowski, Stanisław Wełniak Burmistrz Złotowa, Jerzy Klimczak Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta w Jastrowiu, Stanisław Pikulik Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotowie i członek Komisji Rozjemczej ROD „Piast” w Złotowie, Marian Praczyk Prezes OZ, Andrzej Kierzkowski sekretarz OZ oraz działkowcy z ROD powiatu złotowskiego.

Było to kolejne spotkanie w okręgu pilskim poświęcone prezentacji obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i uzyskaniu opinii władz samorządowych.

Przedstawiciele Okręgowego Zarządu przedstawili informacje o sytuacji ogrodów i Związku oraz zreferowali założenia i projekty zgłoszone przez inne ugrupowania polityczne. W swojej wypowiedzi szczególną uwagę zwrócili na projekt PO i jego negatywne skutki dla działkowców. Zaapelowano o dalszą aktywność w promowaniu projektu ustawy i zbieraniu podpisów poparcia. Działkowcom przekazano płyty z przekazanym przez Krajową Radę PZD filmem pt. „Wyrok na Działkowców”.

W dyskusji obecni przedstawiciele władz samorządowych wyrazili poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Odnieśli się także negatywnie do założeń projektu ustawy PO.

Na zakończenie spotkania Ryszard Pisula Prezes Rodzinnego Ogrodu działkowego „Wielatowo” w Złotowie w imieniu uczestników spotkania odczytał list adresowany do Pani Marszałek Sejmu i Posłów RP z apelem o poparcie i uchwalenie przyjętego projektu. List został podpisany przez działowców oraz przedstawicieli władz samorządowych.

 

Andrzej Kierzkowski – sekretarz OZ PZD w Pile

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio