Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Projekt ustawy reprywatyzacyjnej - co się stanie z gruntami warszawskich ROD? - 19.12.2012

W dniu 17.12.2012 r. na łamach „Gazety Wyborczej” został opublikowany artykuł pt. „Warszawa do zwrotu. Po pierwsze, w naturze” (autorstwa Iwony Szpali). Zgodnie z nim, rozpoczęto prace nad nową ustawą reprywatyzacyjną. Jeden projekt ustawy przygotowuje Prezydent M. St. Warszawy - Hanna Gronkiewicz-Walz), a drogi - posłowie klubu parlamentarnego PO.

 Nowa ustawa reprywatyzacyjna ma dotyczyć warszawskich gruntów, które w 1945 r. na mocy dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze miasta stołecznego Warszawy (zwanego potocznie dekretem Bieruta) przeszły na własność gminy. Obecnie, w ramach tzw. małej reprywatyzacji byli właściciele i ich spadkobiercy zwracają się z wnioskami o ich zwrot. Do dawnych właścicieli wracają już publiczne parki, skwery, parkingi, place szkolne, przedszkola. Tam gdzie nie jest możliwy zwrot, Ratusz płaci odszkodowania, ale ma coraz mniej pieniędzy.

 Projekt ustawy reprywatyzacyjnej, przygotowany przez Prezydent M. St. Warszawy zakłada zwroty gruntów w naturze. W prywatne ręce mają wracać kamienice i działki wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. W przypadku kamienic z lokatorami byli właściciele i ich spadkobiercy mają mieć zapewnione nieruchomości zamienne. Podobna procedura ma mieć miejsce przy parkach, boiskach czy siedzibach instytucji publicznych.  

 Właściciele, którzy złożyli dekretowe wnioski, ale nieruchomości odzyskać nie mogą (np. przebiega tam droga) dostaną odszkodowania. Odszkodowania mają pochodzić z funduszu nieruchomości - nowej spółki, której majątkiem będzie pula gruntów i budynków. Fundusz ma być również zasilany ze środków budżetu państwa.

 Projektem ustawy reprywatyzacyjnej zostaną z pewnością objęte grunty warszawskich ogrodów działkowych. Nie czekając na ustawę reprywatyzacyjną, już od 2005 roku Prezydent M.St. Warszawa prowadzi 171 postępowań sądowych i administracyjnych obejmujących 117 ROD (w całości lub części) o powierzchni ponad 767 ha i ponad 18 tys. działek rodzinnych (wykaz ROD na stronie internetowej PZD: czytaj więcej.) Cześć z tych postępowań związana jest z dekretem Bieruta. Wieloletnie działania Prezydent M.St. Warszawy jednoznacznie wskazują, że ogrody działkowe mają posłużyć do zaspokojenia roszczeń tzw. dekretowców. Wiadome jest, że miasto nie dysponuje zbyt dużą ilością wolnych terenów i chce poświęcić na ten cel tereny rodzinnych ogrodów działkowych. Bez znaczenia pozostaje fakt, że grunty te zostały wiele lat temu zagospodarowane, znajduje się na nich majątek działkowców i korzystają z nich całe rodziny działkowe.

 Obecnie odbywają się kolejne rozprawy sądowe, w których Związek aktywnie uczestniczy, broniąc interesów PZD i poszczególnych działkowców. Miasto w swoich działaniach zabiega, aby doszło do natychmiastowego wydania gruntu, bez jakichkolwiek odszkodowań za naniesienia i nasadzenia na rzecz działkowców i Związku oraz bez terenów zamiennych i odtworzenia ogrodów, które gwarantuje ustawa o ROD. Konsekwencje wydania niekorzystnych wyroków i decyzji są łatwe do przewidzenia: natychmiastowe wydanie gruntu bez odszkodowania dla PZD i działkowców, brak terenu zastępczego i odtworzenia ogrodu. A w przypadku nie opuszczenia terenu z chwilą upływu wyznaczonego terminu - konieczność zapłacenia przez PZD i działkowców odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Ogrody, których dotyczą postępowania sądowe i administracyjne powstawały w różnym czasie. Zdecydowana większość ROD powstała w latach 50. i 60. i obecnie liczy sobie 50 lat i więcej. Wśród ogrodów roszczeniowych znajdują się ogrody położone na powierzchni nawet kilkudziesięciu hektarów, takie jak: ROD Paluch Miejski (36,25 ha i 1044 działek), ROD Bohaterów Westerplatte (21,56 ha, 629 działek), ROD Klamrowa (25 ha, 618 działek), ROD Bemowo (20,3 ha i 504 działek).

Nowa ustawa reprywatyzacyjna przygotowywana m.in. przez Prezydent M.St. Warszawy ma z pewnością na celu zaspokojenie roszczeń byłych właścicieli i ich spadkobierców. Mają temu posłużyć tereny rodzinnych ogrodów działkowych. Jak widać, niezależnie od wyroku Trybunału Konstytucyjnego i projektu nowej ustawy o ROD, Prezydent podejmuje działania zmierzające do wyrzucenia ogrodów ze stolicy. Szkoda tylko, że Pani Prezydent bierze w opiekę byłych właścicieli nieruchomości i ich potomków i nie dba tak o los działkowców i ich rodzin. Kosztem tysięcy warszawskich działkowców mają być naprawiane nieprawidłowości z lat powojennych. Źle się dzieje, że Pani Prezydent reprezentuje interesy ludzi bogatych, a nie widzi potrzeb ludzi biednych.

Gdyby nie Związek, który zawsze bronił warszawskich ROD już dawno nie byłoby ogrodów w Warszawie. Dlatego tak ważne jest, aby PZD dalej funkcjonował i mógł reprezentować działkowców. Taką gwarancję daje obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodów działkowych, pod którym obecnie zbierane są podpisy.

Warszawscy działkowcy, nie czekajcie biernie na nową ustawę reprywatyzacyjną! Włączcie się w zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy! Udzielcie wraz z zarządami ROD poparcia Związkowi, aby przez kolejne lata mógł bronić Waszych ogrodów!

 

               (MAP)                               

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.