Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Działkowcy województwa podkarpackiego na spotkaniu z posłami - 18.12.2012

W dniu 17 grudnia 2012 r. przedstawiciele podkarpackich rodzinnych ogrodów działkowych wzięli udział w spotkaniu poświęconym głównie promocji obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. W spotkaniu uczestniczył poseł na Sejm pan Tomasz Kamiński (SLD), asystentka posła na Sejm pana Jana Burego (PSL) pani Mariola Lasek oraz Burmistrz Miasta Łańcuta pan Stanisław Gwizdak. Zgromadzeni działkowcy z rozczarowaniem przyjęli wiadomość, iż swój udział w spotkaniu w ostatniej chwili odwołali zaproszeni posłowie z Ruchu Palikota, Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości. Działkowcy odebrali to jako afront i zapowiedź tego, jak może wyglądać w Sejmie debata nad obywatelskim projektem ustawy o ROD.

Spotkanie rozpoczęła projekcja filmu „Wyrok na działkowców”, który został przyjęty przez zebranych z wielkim zainteresowaniem.

Przewodnicząca naradzie Prezes OZP pani Agnieszka Sycz przedstawiła aktualną sytuację PZD i działania w zakresie zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Kolejnym punktem spotkania była prezentacja multimedialna obywatelskiego projektu ustawy, którą prowadził radca prawny OZP pan Kamil Gotkowski.

W toku dyskusji uczestnicy narady zadawali pytania zaproszonym gościom. Podnoszone kwestie dotyczyły stanowisk poszczególnych klubów parlamentarnych odnośnie obywatelskiego projektu ustawy o ROD, przekonywania przez posłów SLD parlamentarzystów z innych partii do projektu ustawy, zachowania się PSL w trakcie głosowania nad obywatelskim projektem ustawy, możliwości skrócenia procedury legislacyjnej dotyczącej ustawy, rozwiązania problemu aktywizacji ludzi starszych w razie nie przyjęcia przez Sejm żadnego projektu ustawy o ogrodach działkowych. W swoim wystąpieniu Burmistrz Miasta Łańcuta reprezentujący samorządy terytorialne stwierdził, że posłowie w sprawach kluczowych nie potrafią wznieść się ponad podziały partyjne i zaapelował o porozumienie ponad podziałami. Gminy nie zabiegają aż tak bardzo o grunty ROD, aczkolwiek istnieje silne lobby dążące do przejęcia terenów ogrodów, zwłaszcza pod budownictwo jednorodzinne. Burmistrz zauważył, że ogrody działkowe są płucami dla miast i powinny w nich pozostać. Rada Miasta Łańcuta i Burmistrz skierowali wystąpienia do Marszałek Sejmu w sprawie poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD oraz konieczności dalszego istnienia ogrodów w miastach. Uczestnicy spotkania zwrócili się z apelem do posła na Sejm pana Jana Burego w sprawie zajęcia przez Polskie Stronnictwo Ludowe oficjalnego stanowiska odnośnie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Uczestnicy spotkania jednomyślnie przyjęli i podpisali następujące dokumenty:

Z oburzeniem oraz rozgoryczeniem uczestnicy spotkania wysłuchali propozycji do projektu ustawy o ogrodach działkowych przygotowanych przez parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej, nad którymi również rozgorzała dyskusja. Padały pytania, czy faktycznie jest ona obywatelska i jak przedstawione propozycje mają się do obietnic budowy społeczeństwa obywatelskiego. Ze smutkiem zauważono brak realizacji obietnicy obrony działkowców złożonej przez posłów PO i nie tylko podczas II Kongresu PZD, czy głoszone były tylko na potrzeby kampanii przedwyborczej. Jeden z uczestników spotkania zaapelował, abyśmy jako społeczeństwo zapamiętali, które ugrupowanie pomoże nam w Sejmie podczas prac nad obywatelskim projektem ustawy o ROD i wyciągnęli wnioski na przyszłe wybory.

Na koniec spotkania Prezes OZP złożyła wszystkim życzenia świąteczno-noworoczne.

   

       /-/ Witold Majchrowicz

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio