Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Prezydium OZ Wrocław krytycznie ocenia projekt PO - 18.12.2012

W dniu 17 grudnia br. odbyło się posiedzenie Prezydium OZ Wrocław. Tematem obrad była aktualna sytuacja ogrodów i Związku. Prezydium wyraziło swoje pełne poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych oraz rozwiązań prawnych w nim zawartych. Równocześnie odniosło się do propozycji projektu ustawy działkowej autorstwa Platformy Obywatelskiej. Prezydium uznało, że propozycje partii rządzącej zmierzają do zrujnowania ROD oraz ich likwidacji.

„Rujnowaniu i likwidacji ROD po upaństwowieniu i komunalizacji infrastruktury mają sprzyjać liczne restrykcyjne obciążenia finansowe rodzin działkowców w postaci opłaty za użytkowaną działkę w oparciu o cenę rynkową gruntów, opłaty za użytkowanie części wspólnej, opłaty za korzystanie z mediów, a ponadto obowiązkowe opłaty na inwestycje i remonty, spłatę kredytu, ponoszenie zwiększonych wydatków na utrzymanie porządku i czystości na terenie ogrodu, obciążenia podatkiem od nieruchomości części wspólnej, wplaty na tzw. fundusz ogrodowy oraz opłatę na pokrycie kosztów prowadzenia ogrodu” – czytamy w stanowisku.

Prezydium krytycznie odniosło się także do propozycji PO zgodnie z która powierzchnie altany miałyby zostać ograniczone do 20 m2.

Prezydium uznało, że propozycje partii rżadzącej niszczą ponad 115-letni dorobek ogrodów działkowych, społeczną organizację – PZD, a zwłaszcza jej samorządność i niezależność.

Na zakończenie Prezydium zwróciło się do posłów PO o zaprzestanie własnych prac nad ustawą i tym samym udzielenie poparcia obywatelskiemu projektowi ustawy o ROd, który w pełni satysfakcjonuje działkowców (czytaj więcej).

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio