Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Posłowie PiS pozytywnie przyjmują projekt obywatelski - 18.12.2012

W dniu 17 grudnia w godzinach popołudniowych w Biurze Poselskim w Krakowie - Nowej Hucie, przedstawiciele Okręgowego Zarządu Małopolskiego spotkali się z Posłem na sejm RP Panią Barbarą Bubulą (PiS). Przedmiotem spotkania było ze strony działkowców zapoznanie z sytuacją ogrodów krakowskich oraz zagrożeniami spowodowanymi zakwestionowaniem prawie połowy przepisów ustawy o ROD oraz zagrożeniem dla ogrodów, jakie może spowodować każdy projekt ustawy nie konsultowany z działkowcami. Przedstawiony został też projekt obywatelski ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Spotkanie odbywało się w atmosferze zrozumienia niepokoju działkowców o ich mienie znajdujące się na działkach i obaw do dalszego prowadzenia upraw i wypoczynku na dotychczasowych terenach.

Pani Poseł Barbara Bubula stwierdziła,że PiS z zainteresowaniem przyjął obywatelski projekt, który będzie analizowany pod względem zgodności z orzeczeniem TK oraz zabezpieczenia praw działkowców. Powiedziała, że przewidujemy konsultacje w tym zakresie z autorami projektu oraz zainteresowanymi podmiotami, szczególnie cenne są tu uwagi samych działkowców. Pani Poseł przekazała obecnym na spotkaniu działkowcom "Stanowisko Zespołu roboczego ds.zmiany ustawy o ogródkach działkowych" Klubu Parlamentarnego PiS z dnia 5 grudnia 2012 r.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.