Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

OZ w Opolu popiera projekt obywatelski i zbiera pod nim podpisy - 18.12.2012

W dniu 14 grudnia 2012 roku odbyło się VII posiedzenie Okręgowego Zarządu Opolskiego Polskiego Związku Działkowców w Opolu poświęcone przede wszystkim sprawie realizacji programu promocji obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. W obradach obok uczestników Okręgowego Zarządu oraz przewodniczących komisji statutowych w posiedzeniu uczestniczyła przedstawicielka Krajowej Rady PZD Pani Anna Kubuj.

Tematyka obrad obejmowała między innymi:

 1. Sprawy organizacyjne.
 2. Omówienie sytuacji w Związku z uwzględnieniem projektów ustaw
  o ogrodach działkowych przygotowanych przez Kluby Parlamentarne PO
  i SLD.
 3. Ocena działalności rodzinnych ogrodów działkowych za okres od złożenia do Marszałka Sejmu RP projektu ustawy o ROD.
 4. Przyjęcie harmonogramu nadzwyczajnych walnych zebrań informacyjnych
  w rodzinnych ogrodach działkowych w okresie miesiąca grudnia do
  15 stycznia 2013r.
 5. Ogłoszenie Okręgowych Konkursów na rok 2013.

 

Obradom przewodniczyła prezes OZO Antonina Boroń. W sprawach organizacyjnych dokonano zmian  osobowych w składzie Prezydium OZO i Okręgowego Zarządu Opolskiego PZD w Opolu. Prezes OZO zapoznała zebranych z aktualną sytuacją w Związku. Do Marszalka Sejmu wpłynęły już dwa projekty ustaw o ogrodach działkowych zgłoszone przez obcje polityczne Solidarna Polska oraz Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dyskutowane są w Klubach Parlamentarnych tezy – założenia do projektu ustawy o ogrodach działkowych redakcji Platformy Obywatelskiej. Temat ten szczegółowo przedstawiła Pani Anna Kubuj – zwróciła również uwagę na staranność i dobrą czytelność osób składających podpisy na listach popierających projekt obywatelskiej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

 Następnie dokonano oceny działalności rodzinnych ogrodów działkowych w zbieraniu podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Uczestnicy posiedzenie w dniu obrad dostarczyli 2193 podpisy. Ogólnie z terenu Okręgu Opolskiego zebrano już 11 505 podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ROD.

Ponadto przedstawiony został uczestnikom zebrania harmonogram odbywania walnych zebrań informacyjnych w ROD. W oparciu o przygotowane przez Krajową Radę regulaminy konkursów ogrodowych ogłoszono konkursy okręgowe na rok 2013.

Na zakończenie pierwszej części posiedzenia członkowie Okręgowego Zarządu podjęli uchwałę w sprawie zmiany składu Prezydium OZO i OZO PZD w Opolu. Członkowie OZO podjęli jednogłośnie stanowisko w sprawie promocji obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

 W drugiej części posiedzenia odbyło się spotkanie opłatkowe z uczestnikami obrad. Podczas tej uroczystości prezes OZO złożyła podziękowania członkom Okręgowego Zarządu i komisjom statutowym za dobrą i bardzo efektywną współpracę i duże zaangażowanie w realizacji zadań w 2012r. oraz złożyła wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne.

 

                                                                            OZO PZD w Opolu

                                                                              

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio