Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Prezydium OZ Sudeckiego w sprawie przyszłości ogrodnictwa działkowego. - 18.12.2012

W dniu  17  grudnia  br.  odbyło się  posiedzenie  Prezydium Okręgowego Zarządu Sudeckiego  PZD. Głównym  tematem posiedzenia były sprawy przyszłości  ogrodnictwa działkowego w kontekście  wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r. i  obywatelskiego projektu  ustawy  o rodzinnych  ogrodach  działkowych. 

Prezydium oceniło dotychczasowy przebieg akcji zbierania podpisów  popierających projekt obywatelski i stwierdziło, że ma on znaczące poparcie nie tylko wśród  działkowców, ale i  mieszkańców miast, którzy są sympatykami  ogrodów.  Akcja  zbierania podpisów w Okręgu Sudeckim trwa nadal. Jednocześnie stwierdzono,  że nie wszystkie ogrody z pełnym  zaangażowaniem przystąpiły do  akcji  informacyjnej i popierającej obywatelski projekt  ustawy         w związku z czym  postanowiono, że w najbliższym czasie, w szczególności w tych  ogrodach  gdzie akcja zbierania podpisów jest mało efektywna,  zorganizowane  zostaną otwarte zebrania  informacyjne.

 Członkowie Prezydium OZS   szczegółowo omówili i ocenili propozycje do  ustawy  o ogrodach  działkowych przygotowane przez Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej i stwierdzili, że propozycje te są nie do przyjęcia pod każdym względem. Zawierają one zapowiedź skonstruowania nie konstytucyjnych przepisów w odniesieniu do wszystkich dotychczasowych praw nabytych przez działkowców.  Nie do przyjęcia jest propozycja likwidacji PZD, ponieważ w demokratycznym państwie prawa należy popierać rozwój i działalność społeczeństwa obywatelskiego  a nie ustawowo  pozbawiać  działkowców statusu posiadania własnej ogólnopolskiej organizacji.

 Na zakończenie  zebrani  przyjęli  stanowisko: w sprawie  propozycji nowej  ustawy  o rodzinnych  ogrodach  działkowych przedstawionych przez Platformę Obywatelską, które  przekazano do Marszałek Sejmu RP i Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PO.

 

 

 

 

                                                                                                 / - /  Henryk Ziomek

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio