Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Krajowa Komisja Rewizyjna krytycznie o projekcie PO - 18.12.2012

                                                                                  Warszawa, dnia 17.12.2012 r.

 

                           STANOWISKO

W SPRAWIE PROPOZYCJI POSŁÓW PLATFORMY OBYWATELSKIEJ DOTYCZĄCYCH NOWEJ USTAWY O OGRODACH DZIAŁKOWYCH.

 

 

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców po zapoznaniu się z propozycjami przygotowanymi przez zespół powołany przez Klub Parlamentarny PO, na którego czele stoi poseł Stanisław Huskowski wyrażają swój zdecydowany sprzeciw wobec treści, które mają znaleźć się w nowej ustawie o ogrodach działkowych.

Obietnice posłów Platformy Obywatelskiej, a wśród nich i tych prominentnych, że „działkowcom nie stanie się krzywda” są jednak przysłowiowo na wodzie pisane.

Okazuje się, że publicznie składane obietnice nijak mają się to realiów zawartych w propozycjach z 16 listopada 2012 roku.

Po dokładnej analizie propozycji okazuje się, że interes nas działkowców nie jest już tak ważny jak kilka miesięcy temu. Ważniejsze okazują się interesy właścicieli gruntów dzisiaj użytkowanych bezpłatnie przez Rodzinne Ogrody Działkowe.

Widać przemożne dążenie do opanowania niemal wszystkich dziedzin przestrzeni publicznej, w tym istniejącej największej w Polsce organizacji społecznej, jaką bez wątpienia jest Polski Związki Działkowców, okazało się dla projektodawców ważniejsze.

Poseł Stanisław Huskowski kierujący zespołem najwidoczniej zapomniał zapoznać się z zapisami Ustawy Zasadniczej i zamiast tego proponuje odebranie działkowcom wszelkich praw nabytych i do tego nabytych w pełnym zaufaniu do stanowionego prawa z konstytucyjną ochroną własności włącznie. Posłowie swymi nieprzemyślanymi a wręcz aspołecznymi propozycjami chcą, teraz już jawnie, doprowadzić do zniszczenia wielopokoleniowego dorobku i tradycji ruchu ogrodnictwa działkowego.

Pomysłami rodem z innej epoki chce się w demokratycznym państwie prawa zlikwidować naszą samodzielność, samorządność, niezależność i demokrację, które kształtowały się przez cały okres istnienia ogrodów na ziemiach polskich.

Posłowie partii rządzącej tym samym doprowadzą do likwidacji tysięcy ogrodów zaś kosztami tej likwidacji dodatkowo chcą jeszcze obciążać samych działkowców.

Na takie pojmowanie nie może być i nigdy nie będzie zgody działkowców, polskich obywateli.

Pragniemy przypomnieć posłom na Sejm RP, że „Hominem causa omne ius constitutum sit” – Wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka oraz „Is damnum dat, qui iubet dare” – Ten wyrządza szkodę, kto rozkazuje ją czynić.

Chcielibyśmy nadal wierzyć, że motto zamieszczone na stronie internetowej partii rządzącej „Platforma Obywatelska jest partią rozsądku, umiaru, centrum, a nie szaleństw i skrajności” jest i będzie zawsze aktualne także dla polskich działkowców.

Niniejsze stanowisko kierujemy do:

- Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej,

- Marszałka Sejmu RP Ewy Kopacz,

- Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska

oraz przesyłamy do wiadomości:

- członków Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców,

- Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego.

 

                                                    Z działkowym pozdrowieniem

 

 

     Społecznie wykonujący mandat wobec członków i Związku

 

                           Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w Warszawie

 

Przewodnicząca                            Maria Fojt

Z-ca Przewodniczącego               Bogusław Dąbrowski

Z-ca Przewodniczącego               Henryk Tomaszewski

Sekretarz                                        Agnieszka Biesiekirska

Członkowie: Stanisław Burzyński, Ryszard Dorau, Jadwiga Drzewiecka, Eugeniusz Lubosch, Alicja Paterek, Dorota Zerba i Roman Żurkowski.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.