Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Chełmżan interesuje przyszłość ruchu ogrodnictwa działkowego - 17.12.2012

14.12 b.r. w sali widowiskowej Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie działkowców z Ryszardem Chodynickim Prezesem Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD, p. Jerzym Czerwińskim Burmistrzem Miasta Chełmży i nadkomisarzem Mariuszem Sobieckim Komendantem Komisariatu Policji w Chełmży.

   W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 działkowców ze wszystkich ogrodów działkowych miasta Chełmży.

    Przybyłych na spotkanie działkowców oraz zaproszonych gości powitał prowadzący to spotkanie –Przewodniczący Chełmżyńskiej Rady Działkowców p. Józef Strzałkowski. Jako pierwszy głos zabrał burmistrz miasta Chełmży, który przedstawił sytuację prawną chełmżyńskich ogrodów, oceniając ją jako bardzo korzystną dla działkowców. Stwierdził, że wszystkie ogrody znajdują się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Ponadto chełmżyńskie ogrody zostały przekazane w użytkowanie wieczyste, bądź długoletnie za wyjątkiem ogrodów nr 9, 1B i 5. Ponadto burmistrz miasta omówił także wprowadzane zasady gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Chełmży, w których uwzględniono możliwie najniższą opłatę za nieczystości wywożone z terenów ogrodów.

      Następnie zabrał głos Komendant komisariatu Policji, który przedstawił zasady prewencji jakie będą stosowane w pracy przez policjantów na terenie Chełmży, między innymi również na terenie ogrodów. Wysoko ocenił dotychczasową współpracę prezesów ogrodów i działkowców z funkcjonariuszami Policji w sprawie problemów bezpieczeństwa na chełmżyńskich ogrodach, które były omawiane na spotkaniach w każdym ogrodzie.

Prowadzący dziękując za zabranie głosu i poruszenie najbardziej interesujących problemów przez Burmistrza m. Chełmży i Komendanta komisariatu serdecznie im podziękował i poprosił o zabranie głosu Prezesa OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD.

                Prezes OZ PZD – p. Ryszard Chodynicki w imieniu działkowców, ich rodzin, władz okręgowych i własnym – serdecznie podziękował za dotychczasową współpracę lokalnego samorządu i Policji z działkowcami, życząc jak najlepszych wyników w dalszej samorządowej pracy oraz satysfakcji ze współpracy z działkowcami. Z kolei Prezes OZ PZD przedstawił obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych autorstwa działaczy i prawników PZD. Podkreślając, że po raz pierwszy mamy własny projekt ustawy, który promować trzeba wszędzie i zbierać podpisy poparcia albowiem projekt ten zabezpiecza wszystkie interesy działkowców oraz jest przyjazny dla lokalnych programów rozwoju miast i miejscowości a także uwzględnia wszystkie wymogi postawione przez Trybunał Konstytucyjny. Ogromnym problemem natomiast jest i będzie zapoznanie w szczegółach z naszym projektem parlamentarzystówprzekonanie ich co do słuszności sprawy i zbudowanie większościowej koalicji parlamentarnej w celu jego uchwalenia. W ocenie władz okręgowych PZD, działkowcy Chełmży rozumiejąc całą  wytworzoną sytuację, zaangażowali się bardzo w promowanie projektu ustawy i zbieranie podpisów poparcia pod projektem ponieważ na użytkowanych w Chełmży 500 działek na ogrodach zebrali na dzień dzisiejszy ponad 700 podpisów.

Kończąc swoje wystąpienie Prezes PZ PZD podziękował Zarządom Ogrodów, Komisjom ogrodowym i działkowcom za włożoną pracę i dbałość w utrzymanie chełmżyńskich ogrodów oraz z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego 2013 Roku, życzył dobrego zdrowia osobistego i rodzinnego oraz satysfakcji z przynależności do wielkiej polskiej, rodziny działkowej. Prowadzący spotkanie Przewodniczący Chełmżyńskiej Rady Działkowców p. Józef Strzałkowski podziękował wszystkim za przybycie i omówienie najbardziej palących spraw dotyczących ogrodnictwa działkowego oraz wyraził nadzieję, że nadchodzący „13” rok dwudziestego pierwszego stulecia, będzie równie pomyślny dla chełmżyńskich działkowców jak mijający rok 2012.

 

Chełmża 14.12.2012.

 

Opracowanie:

J. Strzałkowski

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.