Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Działkowcy z OZ Piła szukają poparcia dla projektu obywatelskiego wśród samorządowców - 17.12.2012

W dniu 14 grudnia 2012 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Pile spotkali się działkowcy. W spotkaniu udział wzięli Piotr Głowski Prezydent Piły, Krzysztof Szewc Zastępca Prezydenta, Rafał Zdzierela Przewodniczący Rady Miasta, Roman Szarzyński Sekretarz Gminy Piła, przedstawiciele Okręgowego Zarządu PZD oraz działkowcy z Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu Piły. Prezydent Piły ustosunkowując się do wypowiedzi Mariana Praczyka Prezesa OZ w sprawie sytuacji działkowców, Związku oraz obywatelskiego projektu ustawy o ROD powiedział, że jest jeszcze dużo czasu do uchwalenia nowych rozwiązań prawnych. Kiedy wpłyną wszystkie projekty ustaw do Sejmu rozpocznie się ich procedowanie, w wyniku którego powstanie najbardziej optymalny projekt ustawy regulujący problemy działkowców.

W Pile nie ma zagrożenia dla obecnie funkcjonujących ogrodów działkowych i nie przewiduje się przejęcia tych terenów pod inwestycje, budownictwo lub na inne cele. Przedstawiciele władz miasta nie odnieśli się bezpośrednio do uregulowań przyjętych w obywatelskim projekcie ustawy o ROD. Po spotkaniu uczestnicy przyjęli treść listu do Marszałek Sejmu i Posłów RP w sprawie poparcia projektu ustawy. Z treścią listu można zapoznać się tutaj.

W dniu 13 grudnia 2012 r. w Starostwie w Wągrowcu odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli Michał Piechocki Starosta Wągrowiecki, przedstawiciele Okręgowego Zarządu PZD oraz działkowcy z Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. „Kolejarz”, „Nad Nielbą” i „Wachowiaka” w Wągrowcu.

Podczas spotkania Marian Praczyk Prezes OZ podziękował Staroście Michałowi Piechockiemu za list, który wystosował do Pana Jacka Najdera Posła na Sejm RP ziemi pilskiej, w którym prosi o wsparcie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych podczas posiedzeń komisji sejmowych oraz posiedzeń Sejmu. W toku dyskusji działkowcy wyrażali swoje poparcie dla rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy. Uczestnicy spotkania przyjęli treść listu do Pani Marszałek Sejmu i Posłów Na Sejm RP, którego treść podpisał także Starosta Wągrowiecki. Z treścią listu można zapoznać się tutaj.

 W dniu 6 grudnia 2012 r. w Urzędzie Miasta i Gminy we Wronkach na zaproszenie Burmistrza  odbyło się spotkanie z działkowcami. W spotkaniu uczestniczyli Mirosław Wieczór Burmistrz Wronek, przedstawiciele Okręgowego Zarządu PZD oraz działkowcy z Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. „Borek”, „Broniewskiego”, „Kościuszki”, „Bolesława Chrobrego” i „1000-Lecia PP” we Wronkach.

Po wysłuchaniu informacji w toku dyskusji Burmistrz Wronek wyraził pełne poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Na spotkaniu przyjęto treść listu adresowanego do Pani Ewy Kopacz Marszałka Sejmu i Posłów na Sejm RP z apelem o poparcie i uchwalenie przyjętego projektu ustawy. List podpisał także Burmistrz Wronek Mirosław Wieczór. Z treścią listu można zapoznać się tutaj.

W dniu 6 grudnia 2012 r. odbyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie. W spotkaniu udział wzięli Wiesław Maszewski Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki, członkowie Zarządu Powiatu, Franciszek Strugała Burmistrz Czarnkowa, Zbigniew Stochaj Burmistrz Wielenia, przedstawiciele Okręgowego Zarządu PZD oraz działkowcy z rodzinnych ogrodów działkowych powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Podczas spotkania Starosta Wiesław Maszewski zwrócił się do członków Zarządu Powiatu o poparcie obywatelskiego projektu ustawy o ROD.

W przeprowadzonym głosowaniu członkowie Zarządu Powiatu zaakceptowali wniosek. Takie poparcie zostanie sformułowane na piśmie na najbliższym zebraniu Rady Powiatu. Na zakończenie spotkania uczestnicy przyjęli treść listu do Pani Ewy Kopacz Marszałka Sejmu i Posłów na Sejm RP o poparcie i uchwalenie przyjętego projektu. List podpisali także przedstawiciele władz samorządowych. Z treścią listu można zapoznać się tutaj.

 

 

Andrzej Kierzkowski

Sekretarz OZ PZD w Pile

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio