Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Działkowcy z OZ Piła kontynuują spotkania z władzami samorządowymi - 17.12.2012

 W dniu 6 grudnia 2012 r. odbyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie. W spotkaniu udział wzięli Wiesław Maszewski Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki, członkowie Zarządu Powiatu,  Franciszek Strugała Burmistrz Czarnkowa, Zbigniew Stochaj Burmistrz Wielenia, przedstawiciele Okręgowego Zarządu PZD oraz działkowcy z rodzinnych ogrodów działkowych powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Podczas spotkania Starosta Wiesław Maszewski zwrócił się do członków Zarządu Powiatu o poparcie obywatelskiego projektu ustawy o ROD. W przeprowadzonym głosowaniu członkowie Zarządu Powiatu zaakceptowali wniosek. Takie poparcie zostanie sformułowane na piśmie na najbliższym zebraniu Rady Powiatu. Na zakończenie spotkania uczestnicy przyjęli treść listu do Pani Ewy Kopacz Marszałka Sejmu i Posłów na Sejm RP o poparcie i uchwalenie przyjętego projektu. List podpisali także przedstawiciele władz samorządowych. Z treścią listu można zapoznać się tutaj.

 W dniu 6 grudnia 2012 r. w Urzędzie Miasta i Gminy na zaproszenie Burmistrza Wronek odbyło się spotkanie z działkowcami. W spotkaniu uczestniczyli Mirosław Wieczór Burmistrz Wronek, przedstawiciele Okręgowego Zarządu PZD oraz działkowcy z Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. „Borek”, „Broniewskiego”, „Kościuszki”, „Bolesława Chrobrego” i „1000-Lecia PP” we Wronkach. Po wysłuchaniu informacji w toku dyskusji Burmistrz Wronek wyraził pełne poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Na spotkaniu przyjęto treść listu adresowanego do Pani Ewy Kopacz Marszałka Sejmu i Posłów na Sejm RP z apelem o poparcie i uchwalenie przyjętego projektu ustawy. List podpisał także Burmistrz Wronek Mirosław Wieczór. Z treścią listu można zapoznać się tutaj.

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio