Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Działkowcy z Okręgu Toruńsko-Włocławskiego popierają projekt obywatelski - 17.12.2012

W dniu 12.12.2012 w siedzibie Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD przy ul. Lubickiej 12a w Toruniu spotkali się Prezesi i przedstawiciele ROD lewobrzeżnej części Torunia.Spotkanie rozpoczął Wiceprezes OZ PZD p. Henryk Kasprzycki – witając wszystkich przybyłych Prezesów i przedstawicieli toruńskich ROD funkcjonujących na lewym brzegu Wisły. Pan Henryk Kasprzycki w imieniu zebranych i własnym powitał Prezesa OZ PZD p. Ryszarda Chodynickiego oraz instruktora ds. ogrodnictwa okręgu p. Blandynę Łubkowską. Po zaproponowaniu porządku spotkania i jego przyjęciu przez zebranych poprosił o zabranie głosu Prezesa OZ PZD.

                Problem, który spędza sen z powiek działkowcom w ogrodach położonych w lewobrzeżnej części Torunia od bardzo wielu lat jest ten sam, a mianowicie coroczne zatapianie niektórych Rodzinnych Ogrodów Działkowych  i podtapianie praktycznie wszystkich ROD. Wokół przedstawionego powyżej problemu zawsze toczy się dyskusja jak utrzymać te ogrody na wysokim poziomie organizacyjnym a w przypadku zagrożenia jak ostrzegać i alarmować działkowców i ich rodziny oraz jak po minionym zagrożeniu odbudowywać te ogrody i skąd corocznie na odbudowę ROD brać pieniądze?

                Prezes podkreślił zaangażowanie wszystkich działkowców w praktycznie codzienną pracę na rzecz ogrodnictwa działkowego – dziękując obecnym a za ich pośrednictwem wszystkim działkowcom za determinację i mimo napotkanych przeciwności poświęcenie się dla funkcjonowania tych „małych ojczyzn”. W swoim wystąpieniu Prezes OZ PZD przytoczył najważniejsze wydarzenia roku 2012 jakie miały miejsce w rodzinnych ogrodach okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD, Krajowej Radzie Polskiego Związku Działkowców oraz w kraju. Oczywiście głównym tematem był wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o ROD z 8 lipca 2005 roku, podjęte w tej materii uchwały KR PZDwg których funkcjonujemy obecnie w naszych środowiskach podejmując różne działania aby podkreślić należną uwagę dla PZD i „wyedukowanie” rządzących aby kolejny raz nie okazało się, że władza żyje obok ogromnej bo 4-milionowej grupy społecznej - jaką są Polscy działkowcy. Prezes również mówił o wykonanych zadaniach charakterystycznych nie tylko dla naszego okręgu ale również dla ogrodnictwa działkowego w Polsce jakimi są: oddanie do użytku pierwszej własnej oczyszczalni ścieków na ROD „Wrzos” w Mostkach, oficjalne zaprezentowanie monografii „Chełmżyńskich Ogrodów Działkowych”, organizacja Okręgowych Dni Działkowca  Grudziądz 2012 połączonych z wręczeniem sztandaru, uczestnictwo delegacji, pocztów i sztandarów PZD w uroczystościach związkowych, regionalnych i państwowych w ciągu całego mijającego roku. Ogromnie ważnym wydarzeniem był Nadzwyczajny X Zjazd Delegatów PZD, który podjął szereg uchwał w tym najważniejszą uchwałę dotyczącą obywatelskiego projektu ustawy o ROD napisaną przez działaczy i prawników PZD – który obecnie promujemy w okręgu i zbieramy pod nim podpisy poparcia. Składając obecnym świąteczno- noworoczne życzenia podkreślił ważną społecznikowską rolę działaczy ich zaangażowanie i umiejętności w przekazywaniu wiedzy i zachęcaniu pozostałych działkowców do czynnego wypoczynku na ogrodach. Życzył również działkowcom i ich rodzinom a także przyjaciołom jak najlepszego zdrowia i satysfakcji funkcjonowania w wielkiej polskiej rodzinie działkowców.

                Ważnym momentem tego spotkania było uczczenie pamięci działkowców, współmałżonków, przyjaciół, którzy w mijającym roku odeszli na wieczną wartę.

                Podczas dyskusji mówcy położyli  szczególny nacisk na konieczność zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o rod a także jej szerszej popularyzacji. Zebrani na spotkaniu ostro skrytykowali zapisy projektu ustawy o rod autorstwa PO, uważając je za wyjątkowo krzywdzące a wręcz prowadzące do likwidacji ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Na podstawie tych propozycji klubów parlamentarnych widać, że jedynie słuszne spojrzenie na przyszłość ogrodnictwa zawarte jest w obywatelskim projekcie ustawy o rod autorstwa PZD.

                Kończąc to spotkanie wyrażano nadzieję, że zwycięży rozsądek i dobro ogółu naszego środowiska.

 

Opracowanie:

Biuro OZ PZD

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio