Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Toruńscy działkowcy podsumowują działaność w 2012 roku - 17.12.2012

Corocznie w grudniu toruńscy działkowcy spotykają się na podsumowaniu swojej działalności, jednocześnie wymieniają się doświadczeniami a także podejmują decyzje na kolejny rok. Ponieważ główne problemy, które rozwiązują społeczności ogrodowe Torunia różnią się w zasadniczy sposób dokonano podziału na lewobrzeżną i prawobrzeżną część m. Torunia, w których funkcjonują rodzinne ogrody działkowe, stąd też samoistnie dokonuje się podział wśród przedstawicieli tych ogrodów na zaplanowanych spotkaniach.

            W dniu 11 grudnia 2012 roku w siedzibie OZ PZD przy ul. Lubickiej 12 A w Toruniu spotkali się prezesi i przedstawiciele ROD prawobrzeżnej części Torunia.Spotkanie rozpoczął Wiceprezes OZ PZD p. Henryk Kasprzycki – witając wszystkich przybyłych przedstawicieli toruńskich ROD a w ich imieniu i własnym obecnych na spotkaniu Prezesa OZ PZD p. Ryszarda Chodynickiego, Sekretarza OZ PZD p. Romana Jędrzejewskiego oraz pracowników biura OZ – p. Annę Bołądź i p. Blandynę Łubkowską. Po zaproponowaniu porządku spotkania i jego przyjęciu przez zebranych, Prezes OZ PZD wręczył złote odznaki „Zasłużony Działkowiec” dla pp. Barbary Miszewskiej i Grażyny Synak z ROD „Nadwiślany” w Toruniu – dziękując równocześnie za włożony wkład pracy wyróżnionym Paniom, a także wszystkim zebranym. Kolejno Prezes OZ PZD odniósł się do najważniejszych tegorocznych wykonanych zadań na toruńskich ogrodach oraz podkreślił najważniejsze wydarzenia m.in. posiedzenia Trybunału Konstytucyjnego i w konsekwencji wydany wyrok w sprawie ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005 roku, posiedzenia KR PZD i uchwały wg których funkcjonowaliśmy w mijającym roku, organizację Okręgowych dni Działkowca – „Grudziądz 2012” połączonych z wręczeniem związkowego sztandaru, oddanie do użytku pierwszej oczyszczalni ścieków na ROD „Wrzos” w Mostkach, oficjalne zaprezentowanie monografii „Chełmżyńskich Ogrodów Działkowych”, uczestnictwo delegacji pocztów i sztandarów PZD w uroczystościach związkowych, regionalnych i państwowych. Prezes OZ podkreślając rolę tych wydarzeń i uczestnictwo działkowców stwierdził, że dzięki zaangażowaniu działaczy a także działkowców i ich rodzin ww. zamierzeniach, wzrosła i stała się zauważalna w znaczący sposób – rola ogrodnictwa działkowego w Okręgu. Dziękując za zaangażowanie a także poświęcenie się dla innych osób korzystających z działek, podkreślił ważną społecznikowską rolę Zarządów, Komisji Statutowych i problemowych ogrodów. Prezes poprosił zebranych o przekazanie najlepszych życzeń dla wszystkich działkowców, ich rodzin i sympatyków ogrodnictwa działkowego.

            Ważnym momentem tego spotkania było uczczenie pamięci działkowców, współmałżonków, przyjaciół, którzy w mijającym roku odeszli na wieczną wartę.

            W dyskusji mówcy podkreślali obecną sytuację jaka wytworzyła się w wyniku rozstrzygnięć TK a także już znanych propozycji projektów nowej ustawy o ROD. Podkreślano jednak, że mając własny, obywatelski projekt ustawy – wszystkie inne propozycje z mniejszym lub większym błędem chcą „zaprogramować” przyszłość ogrodnictwa działkowego w Polsce. Tak się nie uda, bo działkowcy rozumieją swoją rolę w społeczeństwie, dbając o tradycje wypracowane przez przodków – nie pozwolą na zawładnięcie naszych osiągnięć. Póki co, zbieramy podpisy poparcia pod obywatelskim projektem ustawy, przysłuchując się i przyglądając decydentom – w jaką stronę może pójść dyskusja. Spotkanie trwało kilka godzin, które zakończono składaniem sobie nawzajem życzeń świąteczno – noworocznych, wyrażając nadzieję, że nadchodzący 2013 rok będzie również dla działkowców przewidywalny. 

Opracowanie: Biuro OZ PZD

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio