Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Spotkanie Chełmińskiej Rady Działkowców - 17.12.2012

Kultywując wieloletnie tradycje u progu nowego roku w dn. 14 grudnia 2012r. zebrała się Chełmińska Rada Działkowców. Spotkanie rozpoczął prezes CH.R.D.Ludwik Płocki który powitał wszystkich zebranych, oraz w ich imieniu i swoim własnym przybyłego na spotkanie prezesa OZ PZD Ryszarda Chodynickiego.

         Wiceprezes OZ PZD a zarazem prezes ROD im. Walentego Fiałka - Czesław Kozikowski podsumował roczną działalność poszczególnych ROD oraz zapoznał z zadaniami na rok 2013. Dużo miejsca poświecił aktualnej sytuacji w związku oraz obywatelskiemu projektowi ustawy o ROD. Jak zaznaczył mówca, wyrazem naszego poparcia jest fakt zebrania podpisów w ilości ponad 80 % stanu chełmińskich działkowców, które nadal zbieramy.

         Prezes OZ PZD Ryszard Chodynicki w swoim wystąpieniu wysoko ocenił pracę zarządów oraz organów  statutowych w chełmińskich ogrodach. Zapoznał też zebranych z pracami OZ oraz aktualną sytuacją w związku. Wskazywał na kontynuowanie działań mających na celu popularyzację obywatelskiego projektu ustawy o ROD oraz podejmowanie  takich działań aby nabrał on ustawowego kształtu.

         W dowód uznania za  pracę na rzecz ogrodów oraz PZD wręczono zebranym dyplomy uznania.

         Przez aklamację zebrani przyjęli  stanowisko które będzie skierowane na ręce Przewodniczącego Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD. Stanowisko zawiera ocenę projektu ustawy oraz deklarację Chełmińskiej Rady Działkowców do dalszych  masowych działaniach na rzecz jej popularyzacji.

         Prezes CH.R.D. Ludwik Płocki złożył zebranym życzenia z okazji Świąt oraz prosił o przekazanie podobnych życzeń chełmińskim działkowcom.

         Prezes OZ PZD p. Ryszard Chodynicki w imieniu własnym oraz pracowników biur okręgu złożył  serdeczne życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz  wyraził nadzieję, że  Nowy Rok 2013, bedzie jeszcze lepszy niż ten, który właśnie mija.

 

 

Opracowanie:

Prezes CHRD – Ludwik Płocki

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio