Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie działkowców Nowogardu z posłem SLD – Grzegorzem Napieralskim - 13.12.2012

Z inicjatywy SLD w dniu 11 grudnia 2012roku spotkali się działkowcy oraz zainteresowani mieszkańcy Nowogardu w sprawach aktualnej sytuacji ogrodów działkowych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

            W spotkaniu uczestniczyli: Poseł SLD Grzegorz Napieralski, Burmistrz m. Nowogard - Robert Czapla, Przewodniczący Rady Miasta- Antoni Bielida, Przewodniczący Powiatowego Zarządu SLD- Jerzy Jabłoński oraz delegacja OZ PZD Tadeusz Jarzębak, Czesław Skonecki i Danuta Rajska, a także członkowie zarządu ROD im. „J. Słowackiego” wraz z Prezesem Ryszardem Wajk .

            Ogólną sytuację po wyroku Trybunału Konstytucyjnego przedstawił Poseł Grzegorz Napieralski, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że istnieje realne i ogromne niebezpieczeństwo zmarnowania dorobku ogrodów działkowych, zaprzepaszczenia idei tej tak bardzo potrzebnej działalności społecznej, a także fizycznej likwidacji ogrodów połączone z utratą praw przez działkowców. Stąd wywodził konieczność podjęcia przez SLD decyzji o przygotowaniu nowelizacji ustawy, obecnie obowiązującej, pod kątem zachowania praw przez działkowców i ochrony ogrodów. Podkreślił, że projekt SLD jest zbieżny z obywatelskim projektem zgłoszonym przez Komitet oraz, że SLD projekt obywatelski w całej rozciągłości popiera, a projekt SLD ma być wsparciem tej inicjatywy i ewentualnie wariantem w przypadku trudności przebicia się projektu obywatelskiego.

            Burmistrz miasta Nowogardu również zapewnił działkowców o swoim poparciu oraz struktur miejskich i powiatowych SLD dla obywatelskiego projektu ustawy.

            Prezentacji ustawy obywatelskiej dokonał Prezes OZ, który potwierdził fakt zbieżności celów projektu SLD z obywatelskim, a jednocześnie wskazał na nieodpowiadający działkowcom projekt Solidarnej Polski, a także przedstawił zagrożenia wynikające z propozycji Platformy Obywatelskiej, której grupa pracuje nad projektem ustawy.

            Działkowcy wyrazili akceptację dla projektu obywatelskiego co przełożyło się na złożone na miejscu podpisy na listach poparcia, natomiast z niedowierzaniem odebrali propozycje Platformy Obywatelskiej, które w ogólnym rachunku zmierzają do likwidacji ogrodów i utraty praw przez działkowców.

            W toku dyskusji padały pytania o przyszłe struktury ogrodowe, a także czy nowa ustawa będzie obejmować ogrody dzisiaj nie zrzeszone w PZD a taki ogród istnieje na terenie Nowogardu, skupiający ponad 200 działkowców (pozostałości po PGR).

            Jeden z dyskutantów zabierając głos oświadczył, że PiS również popiera obywatelski projekt, że będzie konsultował swoje rozwiązania z autorami naszego projektu, że prace PiS-u idą w kierunku zachowania praw dla działkowców i ogrodów.

            Wiele pytań dotyczyło spraw samorządowych, ogólnopaństwowych, kierowanych do Posła na które udzielał odpowiedzi.

            W dyskusji zabrała głos pani Rajska, która zwróciła się z apelem do Posła aby przekazał wszystkim kolegom z Sejmu bez względu na opcje, że w ogrodach żyją ludzie, którzy temu krajowi oddali niemal wszystko i im należy się odpowiednie traktowanie.

            W swoim wystąpieniu Czesław Skonecki pogratulował pomysłu zorganizowania takiej obywatelskiej narady, szczerości wypowiedzi, a także stosunku władz samorządu do problemów rodzinnych ogrodów działkowych. Zaprosił Posła Grzegorza Napieralskiego na podobne spotkanie z działkowcami do Gryfina, gdzie jest prezesem dużego ogrodu działkowego.

            Spotkanie zakończono życzeniami ogólnymi a także świątecznymi skierowanymi do wszystkich uczestników przez Posła oraz podziękowaniem dla gospodarzy za umożliwienie zorganizowania potrzebnego spotkania.

 

Opracował: Ryszard Wajk – Prezes  ROD im. „J. Słowackiego” Nowogard

Zdj. Grzegorz Napieralski - ze strony www.napieralski.com.pl

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.