Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Szkolenie Społecznej Służby Instruktorskiej rejonu Grudziądza - 12.12.2012

5 grudnia 2012 roku w świetlicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Chemik” w Grudziądzu odbyło się szkolenie instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej rejonu Grudziądza, połączone z popularyzacją obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Prowadzącymi instruktaż byli pp. Zdzisław Lemparty i Piotr Gadzikowski.

                Szkolenie otworzył Wiceprezes Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD p. Zdzisław Lemparty, witając wszystkich przybyłych. Wiceprezes OZ zapoznał zebranych z aktualną sytuacja społeczno-polityczną w PZD i samym okręgu toruńsko-włocławskim. W swym wystąpieniu bardzo szeroko omówił założenia obywatelskiego projektu ustawy, odpowiadając na liczne pytania płynące z sali.  Wiceprezes OZ położył szczególny nacisk na konieczność zbierania podpisów pod wspomnianym projektem ustawy, wśród działkowców a także członków rodzin i wszystkich osób sympatyzujących z ruchem ogrodnictwa działkowego w Polsce. Zebrani jednogłośnie zgodzili się, że obywatelski projekt ustawy o rod autorstwa PZD jest najlepszym projektem w pełni demokratycznym i pluralistycznym, w dyskusji instruktorzy SSI przyznali, iż konieczne jest dotarcie do jak największej ilości działkowców z przedstawieniem projektu ustawy i zebraniem jak największej ilości podpisów popierających. Po zakończeniu dyskusji nad sytuacją społeczno-polityczną a także nad projektem ustawy, Wiceprezes OZ p. Zdzisław Lemparty oddał głos p. Piotrowi Gadzikowskiemu, który przy pomocy środków audio-wizualnych zapoznał zebranych z danymi statystycznymi dotyczącymi prac SSI okręgu toruńsko-włocławskiego PZD w mijającym 2012 roku. Prowadzący przedstawił dotychczasowe wyniki wdrażanego programu modernizacji działek w naszym okręgu, ze szczególnym naciskiem na ROD położone na terenie rejonu grudziądzkiego. Pan Piotr Gadzikowski w imieniu Prezydium Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD wręczył akt nominacyjny na Okręgowego Instruktora SSI – p. Mirosławowi Rostkowskiemu (ROD „Pod Dębem”) oraz akty nominacyjne na Ogrodowego Instruktora SSI - pp. Tomaszowi Zdrojewskiemu (ROD „Pod Dębem”), Ryszardowi Gawlińskiemu (ROD „Ustronie”), Benedyktowi Angowskiemu (ROD „T. Kościuszki”). Po tym szczególnym momencie instruktorzy zapoznali się z materiałem filmowym otrzymanym z KR PZD nt. wiosennego cięcia drzew i krzewów owocowych. Obecni na szkoleniu zostali zaopatrzeni w materiały pomocne w pracy dydaktycznej na ogrodach, każdy otrzymał „Vademecum Działkowca”, najnowsze wydanie „Prawo w PZD” oraz informator „Kim są polscy działkowcy”. Szkolenie upłynęło w bardzo ciepłej i miłej atmosferze umożliwiając wymianę doświadczeń i spostrzeżeń wśród zebranych.

 

 

 

Autor: rzecznik prasowy OZ PZD Toruńsko - Włocławski

Powrót

Copyright © 2019 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio