Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie Prezesów ROD z Włocławka - 12.12.2012

Tradycyjnie, jak co roku, spotkali się w dniu 7 grudnia 2012 r. w siedzibie PZD przy ul. Kilińskiego 9 we Włocławku, działacze Polskiego Związku Działkowców z rejonu Włocławka – w większości Prezesi ROD, aby dokonać podsumowania przebiegu wydarzeń w środowiskach ogrodów, które miały miejsce w mijającym 2012 roku.

Tym razem spotkanie zdominował jeden temat, a mianowicie obywatelski projekt ustawy o ROD i propozycje poszczególnych klubów parlamentarnych w tym samym temacie. Spotkanie rozpoczęto od wręczenia odznaki „Za Zasługi dla PZD” dla Prezesa ROD „Agricola” p. Wojciecha Sochackiego a chwilę później od uczczenia minutą ciszy – pamięci zmarłych w mijającym roku koleżanek i kolegów, współmałżonków, przyjaciół i działaczy PZD z rejonu włocławskiego. 

            Uczestniczący w spotkaniu Prezes OZ PZD p. Ryszard Chodynicki, członek Krajowej Rady PZD p. Leszek Konefał, Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej p. Janusz Pączkowski i Skarbnik OZ PZD p. Irena Zdrojewska w swoich  wystąpieniach przytoczyli wydarzenia, które były najważniejszymi przedsięwzięciami działkowców w naszym okręgu m.in., posiedzenia i wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o ROD z 8 lipca 2005 roku, Okręgowe dni Działkowca – Grudziądz 2012 połączone z wręczeniem związkowego sztandaru, oddanie do użytku pierwszej, własnej oczyszczalni ścieków na terenie ogrodu „Wrzos” w Mostkach, wydanie monografii ogrodów chełmżyńskich a także uczestnictwo w Nadzwyczajnym X Zjeździe Delegatów PZD, który podjął między innymi uchwałę o własnym projekcie ustawy o ROD, która w przyszłości ma kreować i zabezpieczać rodzinne ogrody działkowe. W dyskusji podkreślano również udział naszych delegacji, pocztów sztandarowych i sztandarów w różnego rodzaju obchodach świąt związkowych, regionalnych i państwowych.

            Spotkanie to wykazało wielką troskę działkowców o przyszłość naszego środowiska, głównie ogrodów działkowych i stosownego prawa, które zdaniem obecnych powinno być skonstruowane na zasadzie sprawiedliwości społecznej jakiej oczekują wszyscy mieszkańcy w tworzonym państwie obywatelskim.

            Na zakończenie spotkania Prezes OZ PZD – złożył wszystkim obecnym najlepsze życzenia świąteczno – noworoczne z prośbą o przekazanie tych życzeń dla  działkowców i ich rodzin w terenie, dziękując jednocześnie za wkład pracy jaki został włożony w utrzymanie ogrodów na tak wysokim poziomie w rejonie włocławskim.          

 

Opracowanie:

Biuro OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD

Powrót

Copyright © 2019 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio