Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Szukaj

Propozycje do ustawy działkowej według posłów PO - 16.01.2013

Publikujemy propozycje do ustawy opracowane przez zespół posłów PO pod kierunkiem posła Stanisława Huskowskiego. Bezpośrednio po wyroku posłowie PO deklarowali, że nie dadzą działkowcom zrobić krzywdy. Jak to się ma do założeń ustawy posła Huskowskiego?

Na zdj. poseł Stanisław Huskowski z PO

 Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego prawie wszystkie partie deklarowały, że nie pozwolą aby działkowcom stała się krzywda. Zapisy obywatelskiego projektu ustawy o ROD spełniają te deklaracje. Niestety nie da się tego powiedzieć o wszystkich projektach poselskich (np. projekt Solidarnej Polski) lub propozycjach, jakie wyłaniają się z informacji o pracach prowadzonych przez poszczególne ugrupowania.

Ostatnio do działkowców dotarły propozycje Platformy Obywatelskiej. Poniżej publikujemy założenia do ustawy o ogrodach działkowych opracowane przez specjalny zespół parlamentarzystów PO pracujący pod kierownictwem posła Stanisława Huskowskiego (Wrocław). Materiał ten został przekazany przez posłów PO: Andrzeja Orzechowskiego – działkowcom z okręgu Warmińsko - Mazurskiego oraz Stefana Niesołowskiego -  działkowcom z Zielonej Góry.

Dla działkowców nie są to najlepsze informacje. Propozycje zespołu posła S. Huskowskiego oznaczają ograniczenie,a wręcz odebranie im praw i radykalne pogorszenie warunków funkcjonowania ogrodów. Proponuje on bowiem:

- wygaszenie praw posiadanych dotychczas przez działkowców do terenów ROD (użytkowanie wieczyste i zwykłe) i zastąpienie ich odpłatnymi umowami o charakterze czasowym (max. 25 lat)z możliwością wcześniejszego wypowiedzenia przez właściciela terenu (pkt 13 i 40),

- nacjonalizację lub komunalizację infrastruktury ogrodowej (brak przepisów o odrębnej własności infrastruktury),

- likwidację pozarządowej organizacji działkowców i przejęcie jej majątku przez państwo (pkt 40 i 41),

- likwidacji samorządnych organizacji działkowców – mają działać jedynie na szczeblu ogrodowym i to z bardzo ograniczoną samodzielnością (pkt 11, 15, 23, 24, 38),

- podporządkowanie podmiotów zarządzających ogrodem właścicielowi terenów (pkt 14, 15, 23, 24, 38),

- możliwość rozwiązywania przez właściciela terenu umowy na prowadzenie ogrodu z organizacją działkowców (pkt 14, 15),

- możliwość przejęcia zarządzania ogrodem bezpośrednio przez właściciela terenu lub narzucenia działkowcom własnego zarządcy ogrodu (pkt 15),

- brak realnych mechanizmów chroniących ogrody przez likwidacją (pkt 38) i nadużywaniem uprawnień właściciela terenu w przypadku sporu z organizacją działkowców,

- nałożenie na działkowców opłat za korzystanie z terenówustalanych w oparciu o rynkową wartość gruntu, a nie sposób wykorzystywania (pkt 19),

- podatki za altany i budynki na terenie ogrodu (pkt 19 i 28 g),

- odebranie działkowcom dotychczasowych bezterminowych praw do działek (pkt 17),

- usunięcie przepisów będących podstawą dla zasady, że majątek na działce stanowi własność działkowca (nacjonalizacja lub komunalizacja własności działkowca),

- znaczące ograniczenie sposobu korzystania z działek, m.in.  zmniejszenie powierzchni altan we wszystkich ogrodach do 20 m2 oraz wprowadzanie ograniczeń w ich wyposażeniu (pkt 3 f, 7),

- obowiązek dostosowania altan (w przeciągu 10 lat)do wymogów określonych w nowej ustawie– zmniejszenie powierzchni do 20 m2 oraz zakaz trwałego połączenia z gruntem (pkt 32 w zw. z 7),

- finasowanie porządkowania (rekultywacji) terenu po likwidacji ogrodu ze środków działkowców (pkt 26),

To tylko najciekawsze z pomysłów wypracowanych przez zespół posła Stanisława Huskowskiego na ustawę, która ma zagwarantować, że „działkowcom nie stanie się krzywda”. Biorąc po uwagę pozycję klubu PO w Sejmie, trzeba traktować je poważnie. Czyżby spełniała się przepowiednia, iż znajdą się politycy dążący do „uwolnienia” nieruchomości zajmowanych przez działkowców, by – jak to mówią działacze Polskiego Związku Firm Deweloperskich -„nastąpiła racjonalizacja wykorzystania terenów ogrodów”?

Wielce ciekawym pomysłem jest również Krajowy Fundusz Ogrodowy. Nasuwa się pytanie, czy przejęcie majątku wypracowanego przez kilka pokoleń działkowców przez Państwo jest receptą na dziurę budżetową?Czy może też w związku z prywatyzacją państwowych spółek zaczyna brakować synekur?

Reasumując, poza otwarciem drogi do masowej likwidacji ogrodów, pomysł posła S. Huskowskiego sprowadzą się do:

- wywłaszczenia obywateli z ich majątku (np. altany działkowców),

- wywłaszczenia organizacji działkowców z praw do gruntu,

- nacjonalizacji majątku organizacji pozarządowej,

-  wprowadzenia dodatkowych podatków,

- odebrania obywatelom praw nabytych i pogwałcenia zasady, że „prawo nie działa wstecz”.

Dlatego czytając propozycje posła S. Huskowskiego nie sposób nie uniknąć refleksji, że niektórzy politycy Platformy Obywatelskiej po 6 latach u władzy przeszli najwyraźniej z pozycji „obywatelskej” na „państwową”, chociaż odpowiedniejszym byłoby chyba określenie „bolszewicką”.

BP


Propozycje Platformy Obywatelskie do ustawy o ogrodach działkowych zamieszczamy w załaczniku.

 

Propozycje projektu nowej ustawy działkowej pochodzące od zespołu powołanego przez Klub Parlamentarny PO, na czele którego stoi poseł Stanisław Huskowski, sprawiły, że do KR PZD napływają w tej sprawie liczne listy i stanowiska. W opinii działkowców, posłowie PO założenia nowej ustawy opracowali nie uwzględniając tego, co jest najważniejsze w idei ogrodnictwa działkowego – ochrony własności działkowca, docenienia jego roli i wieloletniej pracy, a także zapewniania stabilnej przyszłości i dalszej możliwości istnienia oraz rozwoju ogrodów w Polsce. Działkowcy są przekonani, że założenia tego projekt są krzywdzące dla całego środowiska działkowego i ogrodów.

Sprawa jest poważna. Platforma Obywatelska jest partią rządzącą i ma większość w parlamencie. Dlatego bardzo ważne jest, by zwrócić uwagę posłów – szczególnie tego ugrupowania – na istotne cele, jakie powinny być realizowane przy nowej ustawie, a które w tych zamierzeniach zostały pominięte. Trzeba pisać do posłów o swoich odczuciach i refleksjach i trzeba komentować zapisy tego projektu  PO, póki jeszcze jest szansa i czas na ich zmianę. Nie pozwólmy na to, by decydowano o przyszłości działkowców bez działkowców tworząc prawo skazujące ogrody na zagładę.

Listy od działkowców ws. projektu PO:

Stanowisko OZ PZD w Lublinie

Stanowisko ROD "Słonecznik" w Lublinie

Stanowisko ROD "Dąbrówka" w Dąbrowicy

Jerzy Komarnicki z Zielonej Góry

Działkowcy z Białej Podlaskiej

Krajowa Komisja Rozjemcza

Krajowa Komisja Rewizyjna

Działkowcy z ROD "Franciszka Walczaka" w Gorzowie Wielkipolskim do:

Marszałek Sejmu Ewy Kopacz

- Premiera RP Donalda Tuska

- Posła PO Witolda Pahla

 

Okręgowy Zarząd PZD w Kaliszu

Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu

ROD "Jaśmin" w Lubsku 

ROD "Słonecznik" w Łukowie 

Okręgowy Zarząd PZD w Kaliszu 12.12.12

Prezydium Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD

Okręgowy Zarząd PZD  w Zielonej Górze  

ROD "Przylesie" w Bydgoszczy

ROD "Słoneczne Wzgórze" w Wałbrzychu

Okręgowy Zarząd PZD w Częstochowie

Prezydium OZ Wrocław

OZ Mazowiecki PZD

OZ w Bydgoszczy

OZ Częstochowa

ROD Podzamcze Wałbrzych

Maria Klimków z ROD "Podzamcze" w Wałbrzychu

ROD "Słoneczne Wzgórze" w Wałbrzychu

Okręgowy Zarząd Sudecki

Zarząd i Komisje Statutowe ROD im. 2 Armii WP w Poznaniu

Leszek Sawicki z ROD "Pod Borem" w Prądocinie

ROD "Spokojna Dolina" we Wrocławiu 

ROD "Kuźniki" we Wrocławiu

Janina Radzymińska, działkowiczka z Walbrzycha

ROD "Piotruś" w Styrzyńcu

Komisja Rozjemcza ROD "Obrońca" we Wrocławiu

Okręgowa Komisja Rewizyjna we Wrocławiu

ROD "1 Maja-Wolność" w Częstochowie

ROD im. Kolejarz w Białej Podlaskiej

Wanda Koszała i Edward Nowak, działkowcy z Wałbrzycha 

Władysława Reszel z ROD "Podzamcze" w Wałbrzychu 

Jan Puto z ROD "Słoneczne Wzgórze" w Wałbrzychu 

Działkowcy z lubelskiego

Stanowisko Przewodniczących Kolegium Prezesów Okręgu Poznańskiego

Elżbieta Paprocka z Wałbrzycha

Marianna i Stanisław Drabik z ROD "Podzamcze" w Wałbrzychu

Mariusz Kasprowicz z Wałbrzycha

Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Pile

Irena Zaremba z ROD "XX-lecia" w Szczecinie

Krystyna Kot i  Józef Bojor z ROD "Podzamcze" w Wałbrzychu

ROD "Cicha Dolina" we Wrocławiu 

Stanisław Trziszka z Nowej Soli

Prezydium Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD

ROD "Nadzieja" we Wrocławiu

ROD "Poświętne" we Wrocławiu

Działkowcy z Nowej Rudy

ROD "Stokrotka" we Wrocławiu

ROD "Wyzwolenie" w Strzelinie

Działkowcy z Boguszowa Gorc

ROD im. Garnizonowy w Krośnie Odrzańskim

Czesław Skonecki z Gryfina

Działkowcy z ROD "Słoneczny Stok" w Ilawie

Samorząd Działkowy z terenu Iławy do Przewodniczącego klubu parlamentarnego PO 

Samorząd Działkowy z terenu Iławy do Rafała Grupińskiego z PO

Samorząd Działkowy z terenu Iławy do Marszałek Sejmu

Działkowcy z terenu Iławy

Zarząd i Komisja Rozjemcza ROD "Partynice" we Wrocławiu

ROD "Kalina" we Wrocławiu do Posła Bogdana Zdrojewskiego

ROD "Kalina" we Wrocławiu do Klubu Parlamentarnego PO

ROD "Kalina" we Wrocławiu do Klubu Parlamentarnego PiS

Zarząd, Komisja Rozjemcza i Komisja Rewizyjna ROD "Partyzant" we Wrocławiu

Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie

ROD "Przylesie" w Sulechowie

ROD im. T. Kościuszki w Częstochowie  

Janina Radzymińska, działkowiczka z Wałbrzycha

Władysława Reszel z ROD "Podzamcze" w Wałbrzychu

Elżbieta Paprocka, działkowiczka z Wałbrzycha

Mariusz Kasprowicz, działkowiec z Wałbrzycha

Komisja Rozjemcza ROD "Pod Morwami" we Wrocławiu

Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu 

Przewodniczący Komisji Rozjemczych ROD okręgu elbląskiego

ROD "Pod Morwami" we Wrocławiu 

ROD "Przyjaźń" we Wrocławiu

ROD im. "Świerczewskiego" w Zielonej Górze

Działkowcy ze Świebodzic 

Zarząd, Komisja Rewizyjna i Komisja Rozjemcza ROD "Wodnik" we Wrocławiu

ROD "Wyzwolenie" w Strzelinie

Okręgowa Komisja Rewizyjna w Opolu

Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Kielcach

Działkowcy z ROD „Błeszno-Wzgórze” w Częstochowie

ROD im. „Odlewnik” w Blachowni

ROD „35 Lecia” w Zielonej Górze

ROD „ZNTK” w Oleśnicy

Kolegium Prezesów ROD w Lubsku

ROD "Radość" we Wrocławiu

ROD "Wodnik" we Wrocławiu

Zarząd i Komisja Rozjemcza ROD im. "Lotos" w Oleśnicy

Zarząd ROD "Róża" w Oleśnicy

Komisja Rozjemcza ROD "Róża" w Oleśnicy

ROD im. "Emilii Gierczak" w Koszalinie

Komisja Rozjemcza ROD im. XX-lecia w Środzie Śląskiej

ROD "XX-Lecie" w Środzie Śląskiej

ROD "Pod Lasem" w Białej Podlaskiej

Prezydium OZ PZD w Opolu

Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Gdańsku

Irena Pietrzyk z OZ PZD w Elblągu  

Okręgowa Komisja Rewizyjna w Elblągu

Kolegium Prezesów ROD w Rzeszowie

Działkowcy z Jeleniej Góry

ROD "Wypoczynek" w Ząbkowicach Śląskich

Przewodniczący Komisji Rozjemczych ROD okręgu elbląskiego

Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu

Okręgowa Komisja Rewizyjna w Opolu

ROD "Pod Morwami" we Wrocławiu

ROD "1 Maja-Wolność" w Częstochowie

ROD "Nad Białką" w Częstochowie

Działkowcy ze Złotowa

Działkowcy z Obornik

Działkowcy z Wronek

ROD "Lucień" w Oleśnicy do Marszałek Sejmu

ROD "Barbara" w Boguszowie Gorcach

ROD "Hutnik" w Ząbkowicach Śląskich

ROD "Szafran" w Kłodzku

ROD "Zacisze" we Wrocławiu

ROD "Lucień" w Oleśnicy do Marszałka Senatu

Zarząd, Komisja Rewizyjna i Komisja Rozjemcza ROD "X Muzy" we Wrocławiu

Zarząd, Komisja Rewizyjna i Komisja Rozjemcza ROD "Zgoda" w Sycowie

ROD "Nad Wisłą" w Tczewie

ROD "Biały Kamień" w Wałbrzychu

ROD "Jedność" w Kłodzku

ROD "Sielanka" w Gryfowie Śląskim

ROD "Fiołek" we Wrocławiu

Zarząd, Komisja Rozjemcza i Komisja Rewizyjna ROD "Sępolno" we Wrocławiu

ROD "Jaśmin" we Wrocławiu

ROD im. "100-lecia Ogrodnictwa Działkowego" w Krośnie Odrzańskim

Zarząd ROD im. "100-lecia Ogrodnictwa Działkowego" w Krośnie Odrzańskim

Powiatowe Kolegium Prezesów ROD we Wrześni  

Zarząd ROD "Wzmot' we Wrocławiu

Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu

Okręgowy Zarząd PZD Warmińsko- Mazurski

ROD "ZWP-FURNEL" w Elblągu

Stanowisko sprawozdawczej Konferencji Delegatów ROD "35-lecia" w Zielonej Górze

Stanowisko działkowców ROD "Przylesie" w Sulechowie

ROD im. "Zielony Zakątek" w Chodzieży

ROD im. "Pokój" w Świebodzinie

ROD "Jutrzenka" w Sulechowie

ROD im. "Księcia Józefa" w Krakowie

Prezesi Zarządów ROD województwa świętokrzyskiego

Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu

Okręgowy Zarząd Podkarpacki PZD

ROD "Przylesie" w Sulechowie

Okręgowy Zarząd Świętokrzyski w Kielcach

ROD "Grono" w Zielonej Górze

ROD im. Świerczewskiego w Zielonej Górze

ROD im. Wł. Puchalskiego w Przylepie

ROD "Truskawka" w Iławie do Przewodniczącego PO

ROD im. 40-lecia WP w Pile

ROD "Tulipan" w Jedrzejowie

ROD "Hortensja" w Kielcach

ROD im. "22 Lipca" w Zielonej Górze

Okręgowy Zarząd w Łodzi

ROD "Frezja" we Wrocławiu

Zarząd ROD "Tulipan" w Jędrzejowie

ROD "Pod Lasem" w Końskich

ROD "Rokita" w Brzegu Dolnym

ROD "Wodnik" we Wrocławiu

Krajowa Komisja Rewizyjna

ROD "Miedzianka" w Polkowicach

ROD im. "550-lecia Chodzieży" w Chodzieży

ROD im. Malwa w Pile

ROD im. H. Wieniawskiego w Rzeszowie

ROD "Przymorze" w Gdańsku-Oliwie

ROD im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim

Okręgowy Zarząd Toruńsko-Włocławski

ROD "Walter" w Rzeszowie

Okręgowy Zarząd Podkarpacki

Instruktorzy Społecznej Służby Instruktorskiej okręgu szczecińskiego

Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD Delegatura Rejonowa w Radomiu

Prezydium Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD

ROD "Relaks" w Ełku  

Prezydium Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu 

ROD im. "Kąpieli Słonecznych" w Grudziądzu

ROD "T. Kościuszki" w Jabłonowie Pomorskim

ROD "Trans" w Zgorzelcu

ROD "Karolinka" w Jaworzynie Śląskiej

ROD "Odlewnik" w Blachowni

ROD "Radość" we Wrocławiu

ROD "Wrzos" w Bożenkowie

ROD "Źródełko" w Oleśnie

ROD "Radość" we Wrocławiu

ROD im. Owoc Naszej Pracy w Stargardzie Szczecińskim

ROD "Zalesie" w Pile

Instruktorzy Społecznej Służby Instruktorskiej okręgu świętokrzyskiego

ROD "Nad Browiną" w Chełmnie

ROD "Spółdzielca" we Wrocławiu

ROD "Radość" we Wrocławiu

ROD "Marzenie" w Górze

Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu

ROD "Drogowiec" w Chodzieży

ROD "Radość" we Wrocławiu

ROD im. "Owoc Naszej Pracy" w Stargardzie Szczecińskim

Prezesi ROD okręgu bydgoskiego

ROD "Źródełko" w Oleśnie

ROD "Prądnik Czerwony" w Krakowie

ROD "Wiśniowy" w Międzyrzeczu

ROD "Kabaczek" w Rzeszowie

ROD im. L. Waryńskiego w Szczecinie

ROD "Kapri Wierzchowie" w Wierzchowiu

ROD "Kolejarz" w Sędziszowie Małopolskim

ROD "Brzezina" w Brzeziu

ROD "Kamienna Lawrota" w Ustrzykach Dolnych

ROD "Drogowiec" w Krakowie

ROD "Nowalijka" w Andrychowie

ROD "Przyjaźń" w Andrychowie

ROD XX-lecia w Szczecinie

ROD "Jedność" w Pile

ROD "Łącznościowiec" w Krynicy Zdroju

ROD "Orzeł Biały" w Nowym Sączu

ROD "Przedświt" we Wrocławiu

ROD "Piast" w Imielnie

ROD "Stokrotka" w Hrubieszowie

ROD "Falubaz" w Zielonej Górze

ROD im. T. Kościuszki we Wronkach

ROD im. "Wielatowo" w Złotowie

ROD "Perła" w Kłodzku

ROD "Barbara" w Boguszowie-Gorcach

ROD "Niezapominajka" w Żaganiu 

ROD "Kwitnąca Dolina" we Wrocławiu

ROD "Relaks" w Kędzierzynie Koźle

ROD "Cicha Dolina" we Wrocławiu

ROD "Jedność" w Kłodzku

ROD "Wypalanki" w Częstochowie

ROD "Szarotka" w Sędziszowie Małopolskim

ROD "Tulipan" w Kańczudze

ROD "Jaśmin" w Nowej Rudzie

ROD "Alwernia" w Alwerni

ROD "Wyzwolenia" w Piotrkowie Trybunalskim

ROD "Wilda" w Poznaniu

ROD "Oświata" we Wrocławiu

ROD "Relaks" w Zamościu

ROD "Relaks" w Trzciance

ROD "Zdrówko" we Wrocławiu

ROD "Świt" w Grudziądzu

ROD "Irys" w Nowej Soli

Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Opolu

ROD "Bugaj" w Bugaju gm. Pobiedziska

ROD "Wiśniewo" w Wagowie

ROD "Prefabet" w Kolbuszowej

ROD "Małopolanin" w Rzeszowie

ROD "Kabanos" w Rzeszowie

ROD "Grusza" w Kolbuszowej

ROD "Zacisze" w Rzeszowie

ROD "Tulipan" w Kolbuszowej

ROD im. Wł. Sikorskiego w Pile

ROD "Energetyk II" w Rzeszowie

ROD "Energetyk" w Krakowie

ROD "Jaśmin" we Wrocławiu

ROD "Złota Reneta" do posłów klubu parlamentarnego PO z okręgu wrocławskiego

ROD "Relaks" w Kędzierzynie Koźlu

ROD "Relaks" w Górze

ROD "Elektron" we Wrocławiu

ROD "Relaks" w Poznaniu

ROD "ZNTK" w Oleśnicy

ROD "Gaj" we Wrocławiu

ROD "Pod Morwami" we Wrocławiu

Komisja Rozjemcza ROD "Pod Morwami" we Wrocławiu

ROD "Czyżeminek" w Rzgowie

ROD "Jarzębina" we Wrocławiu

ROD im. "M. Konopnickiej" w Częstochowie

ROD im. Złote Piaski w Miliczu

ROD "Piast" we Wrocławiu

ROD "Oaza" w Grudziądzu

ROD "Świt" w Grudziądzu

ROD "Kolejarz" w Grudziądzu

ROD "Transportowiec" w Grudziądzu

ROD "Irys" w Woli Kopcowej

ROD "Przylaszczka" w Starachowicach

ROD "Zdrowie" w Czerwonej Górze

ROD "Kolejarz" w Kielcach

ROD "Bratek" w Rudkach

ROD im. S. Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Społeczna Służba Instruktorska z województwa świetokrzyskiego

ROD im. J. Kilińskiego w Staszowie

ROD im. Bolesława Chrobrego w Kielcach

ROD "Zielona Dolina" w Masłowie

ROD im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu

ROD "Źródełko" w Skarżysku Kamiennej

ROD "Bławatek" w Grudziądzu

ROD "Magnolia" w Kielcach

ROD "Prochownia" w Kielcach

ROD "1 Maja" w Ostrowcu Świętokrzyskim

ROD "Radość" w Bielawie

ROD "Wspólnota" w Turku

ROD "Gródek" w Radkowie

ROD "Różanecznik" we Wrocławiu

ROD "Złoty Wiek" w Krakowie  

ROD "Słoneczko" w Stąporkowie

ROD "Gaik Energetyków" w Zgorzelcu

ROD "XX-lecie" w Środzie Śląskiej

ROD im. "Lotos" w Oleśnicy

Działkowcy z okręgu zielonogórskiego

ROD "Magnolia" w Wieliczce

ROD im. "Niezapominajka" w Grudziądzu

ROD "Pod Lasem" w Białej Podlaskiej  

ROD "Aster" w Kielcach

ROD "Konwalia" w Kunowie

ROD "Zielona Dolina" w Nowej Rudzie

ROD "Stokrotka" we Włoszczowie

ROD "Stokrotka" w Bukowej

Działkowcy z Tych

ROD "Świt" w Grudziądzu

Działkowcy z ROD "Hutnik" w Zawierciu

ROD "Zacisze" w Ustroniu-Hermanicach

ROD "Radość" w Dusznikach Zdroju

ROD "Forsycja" w Łodzi

Okręgowy Zarząd Toruńsko-Włocławski

ROD "Flora" w Żarach

ROD "Odra" w Nowej Soli

Załącznik plikowy do pobrania

projekt_PO.doc

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio