Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie działkowców mazowieckich - 11.12.2012

W dniu 6 grudnia 2012r. Okręgowy Zarząd Mazowiecki zorganizował w Wojskowej Akademii Technicznej spotkanie z działkowcami z naszego terenu , którego tematem był projekt obywatelski ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Na spotkanie zaprosiliśmy  prezesa Związku Eugeniusza Kondrackiego, Wojewodę Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego , Prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz Waltz, oraz wszystkich 90 posłów z terenu Mazowsza. Bardzo liczyliśmy na obecność parlamentarzystów, ponieważ chcieliśmy im przedstawić nasz projekt, rozwiązania jakie zostały w nim uwzględnione oraz  przyczyny przyjęcia  konkretnych zapisów ustawowych w naszym projekcie. Udział parlamentarzystów wszystkich opcji politycznych w naszym spotkaniu był dla uczestników niezmiernie ważny, ponieważ to od nich będzie zależał ostateczny kształt ustawy regulującej zasady funkcjonowania ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Prawie 500 uczestników z niepokojem oczekiwało na rozpoczęcie spotkania, szczególnie działkowcy warszawscy oczekiwali na gości. W Warszawie roszczeniami objętych jest 118 ogrodów i prawie 18 600 działkowców z tego gro z powództwa miasta o wydanie terenów ROD, bez jakichkolwiek odszkodowań. Na terenie Mazowsza problem ten dotyczy 128 ogrodów 783 ha i 19000 działkowców. Kwestionowanie praw do terenu, unieważnienie decyzji z lat 70,  wyrzucanie ogrodów w planów miejscowych, są na porządku dziennym. Dlatego tak zależało nam na tym aby rozwiązaniami naszego projektu zapoznali się decydenci i Parlamentarzyści. Niestety  uczestnicy na próżno wyczekiwało na gości od których zależeć będzie nasz byt. W spotkaniu uczestniczyli: Prezes Związku Eugeniusz Kondracki, Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych Bartłomiej Piech,  Wojewodę Mazowieckiego reprezentował dyrektor Wydziału Prawnego Urzędu Andrzej Tokarski. Na spotkanie przybyli również poseł PO Michał Szczerba, a posła Mirosława Maliszewskiego PSL reprezentował Marek Strzeżek. W spotkaniu uczestniczył również wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Wola i jednocześnie wiceprzewodniczący SLD w Warszawie Paweł Pawlak. Po wystąpieniu prezes OZM Grażyny Franke, w którym przedstawiła sytuację ogrodów mazowieckich oraz znaczenie dla naszych działkowców proponowanych regulacji ustawowych głos zabrał Pełnomocnik Komitetu, który w sposób szczegółowy omówił zapisy projektu ustawy . Nikt nie miał wątpliwości, że proponowane zapisy są właściwe i tylko takie rozwiązania pomogą ogrodom i działkowcom w sposób łagodny przejść tą trudną transformację i odnaleźć się w nowej rzeczywistości. O tym jak duże zainteresowanie  wywołuje projekt wśród społeczności działkowców mazowieckich niech świadczy fakt że z sali padało wiele pytań. Chodziło o to, aby podczas organizowanych w ogrodach zebrań informacyjnych działkowcy otrzymali jak najwięcej wiedzy o projekcie ustawy. .Niestety niewiele uzyskaliśmy informacji od przedstawicieli Parlamentu, poza deklaracjami sympatii i zrozumienia. Jednak najważniejsze było wystąpienie Prezesa Związku Eugeniusza Kondrackiego, który wlał otuchę w serca działkowców, ale podkreślił również że sami musimy walczyć o przyszłość projektu, zebrania informacyjne w ogrodach, zbieranie podpisów na listach o udzieleniu poparcia projektowi ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, spotkania z parlamentarzystami i mieszkańcami to zadanie dla nas wszystkich.

Prezes OZM przekazała na ręce Prezesa Związku listy, na których poparcie dla naszego projektu potwierdziło swoim podpisem 6000 obywateli. Wszyscy uczestnicy deklarowali dalsze zbieranie podpisów. Jeszcze mamy czas a działkowcy mazowieccy jako duży okręg muszą wykazać swoją aktywność. Ten projekt to szansa na istnienie ogrodów w miastach mazowieckich.  Na zakończenie uczestnicy przyjęli 3 stanowiska : w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w sprawie projektu ustawy autorstwa Solidarnej Polski, którego zapisy nie znalazły akceptacji środowiska działkowców, oraz w sprawie obywatelskiego projektu ustawy  o rodzinnych ogrodach działkowych .

Grażyna Franke 

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio