Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie u posła Krzysztofa Kwiatkowskiego - 10.12.2012

W minioną sobotę  tj. 8 grudnia br. delegacja Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD została przyjęta przez posła Platformy Obywatelskiej – Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Prezes OZŁ PZD Izabela Ożegalska przedstawiła najważniejsze zagadnienia projektu obywatelskiego, wskazała również na niemożliwe do akceptacji przez działkowców i Związek propozycje zespołu PO oraz poprosiła pana posła o informacje na temat tego jak daleko zaawansowane są prace Platformy Obywatelskiej nad regulacjami dotyczącymi  ogrodów działkowych.

Poseł Krzysztof Kwiatkowski  przyznał, że nie poznał jeszcze  projektu Platformy. Był ciekaw czy działający pod kierownictwem posła Huskowskiego zespół konsultował jakiekolwiek propozycje z Polskim Związkiem Działkowców. Obiecał  dowiedzieć się na jakim etapie są jego prace, jednocześnie stwierdził, że prawdopodobnie projekt będący w posiadaniu  Związku to dopiero autorskie opracowanie pana Stanisława Huskowskiego.

Pan poseł z uznaniem wyraził się o pomyśle, by nowa ustawa powstała jako projekt obywatelski. Stwierdził, że to najlepsze rozwiązanie jakie mógł wybrać Związek, gdyż jak powiedział  „inicjatywa popierana przez społeczeństwo ma większą rangę i znaczenie w sprawie niż propozycje poselskie i w związku z tym będzie stał na stanowisku, aby projekt nie został odrzucony w pierwszym czytaniu i trafił do pracy w komisji sejmowej. Zadeklarował również, że będzie przekonywał pozostałych członków Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, by przedstawiciele PZD zostali dopuszczeni do prac nad nową ustawą w Sejmie  oraz żeby na każdym etapie były one konsultowane
ze Związkiem.

Poseł  obiecał także dostarczenie Okręgowemu Zarządowi Łódzkiemu PZD odpowiedzi, której  na zapytanie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie ogrodów działkowych udzielił premier.

Pan poseł zaproponował kolejne spotkanie, zadeklarował udział w spotkaniu
z działkowcami  i mieszkańcami Łodzi zainteresowanymi przyszłością  ogrodów.

 

KK

Zdj. www.kwiatkowski.lodz.pl

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio