Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie śląskich działkowców z Prezesem PZD - 07.12.2012

W dniu 5 grudnia br. odbyło się w Miejskim Domu Kultury w Chorzowie otwarte spotkanie zarządów i komisji statutowych ROD oraz działkowców z terenu okręgu śląskiego. Frekwencja dopisała, bowiem około 400 osób wypełniło salę, aby wziąć udział w spotkaniu z Prezesem Związku mgr inż. Eugeniuszem Kondrackim i radcą prawnym Tomaszem Terleckim, który reprezentował Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Tematem przewodnim spotkania było bowiem omówienie projektu tej ustawy.

Spotkanie otworzył Prezes Okręgowego Zarządu Śląskiego pan Jerzy Leśniak, natomiast a referat wprowadzający wygłosił pan Zbigniew Łuń - Dyrektor Biura Okręgowego Zarządu Śląskiego. Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali wystąpienia Tomasza Terleckiego, który zaprezentował podstawowe założenia i rozwiązania unormowane w projekcie ustawy. W szczególności szeroko omówił najważniejsze prawa działkowców, które zostały zapisane w projekcie. Wyjaśnił również proponowany system organizacyjny, który gwarantuje działkowcom pełną swobodę zrzeszania i zapewnia sprawność w funkcjonowaniu ogrodów działkowych.

Spotkanie zostało zwieńczone wystąpieniem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego, który wyczerpująco przedstawił zebranym aktualną sytuację Związku, ze szczególnym uwzględnieniem walki milionowego środowiska działkowców o zachowanie ogrodów i swoich praw. Podkreślił, że dzisiaj wszyscy działkowcy muszą się włączyć w akcję wspierania projektu ustawy o ROD, który stanowi obecnie jedyne rozwiązanie, które może uchronić przed perspektywą masowych likwidacji ogrodów w miastach. Zaznaczył również, że pomysł likwidacji Związku - proponowany przez niektóre środowiska polityczne - jest równoznaczny z pozbawieniem działkowców ich praw do gruntów, które po prostu wygasną z chwilą zniknięcia PZD jako podmiotu tych praw. Dlatego tak ważne jest zachowanie wspólnej organizacji oraz dzisiejszych gwarancji prawnych, dzięki którym rodziny działkowe mogą korzystać ze swoich działek. Z tego względu Prezes Kondracki zaapelował do śląskich działkowców o czynne wspieranie działań na rzecz projektu ustawy o ROD, a zwłaszcza poprzez intensywne zbierania podpisów, aby projekt cieszył się jak najszerszym poparciem społecznym. Wystąpienie to zostało bardzo pozytywnie przyjęte przez uczestników spotkania, którzy podziękowali Prezesowi Związku obfitymi oklaskami. 

Uczestnicy spotkania zadawali również pytania co do samego projektu oraz dalszej działalności PZD. Na wiele z tych zagadnień odpowiedzi udzielał Prezes Związku, który wyjaśniał stanowisko i politykę PZD dotyczącą zgłaszanych spraw. Natomiast przedstawiane kwestie prawne objaśniał radca prawny Tomasz Terlecki.

Na uwagę zasługuje fakt, że przyjęto specjalny list do parlamentarzystów, który został podpisany przez uczestników spotkania. Ponadto Prezes Związku przekazał specjalne identyfikatory śląskim członkom Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

 

TT

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio