Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Starosta Konecki popiera obywatelski projekt Ustawy o ROD - 07.12.2012

W dniu 6 grudnia 2012 r. odbyło się spotkanie Bogdana Soboń – Starosty Powiatu Koneckiego z przedstawicielami OZ Świętokrzyskiego w przedmiocie opracowanego, obywatelskiego projektu Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

W niniejszym spotkaniu udział wzięła także Pani Agata Binkowska – Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.

W trakcie rozmowy omówiono podstawowe założenia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w odniesieniu do ROD. Szczególny nacisk położony został na przepisy przejściowe w zakresie zachowania tytułów prawnych do gruntów ogrodów, a tym samym praw i majątku Działkowców wypracowanego na przestrzeni minionych lat.

Przedmiotem analizy były także założenia projektu Solidarnej Polski
ze wskazaniem na jego szkodliwość i ewidentny brak znajomości realiów funkcjonowania polskich ogrodów działkowych.

Pan Starosta w swej wypowiedzi wyraził jasne i nie budzące żadnych wątpliwości stanowisko poparcia dla wszelkich kroków podejmowanych przez środowisko Działkowców, a mających na celu obronę wartości i dorobku ponad miliona użytkowników działek w naszym kraju.

Wskazał na znaczenie ogrodów zarówno dla środowiska naturalnego, ekologii, a przede wszystkim dla samych Działkowców, członków ich rodzin oraz społeczności lokalnej.

Na potwierdzenie powyższych słów – Pan Starosta – zobowiązał się
do wystosowania oficjalnego stanowiska w przedmiocie obywatelskiego projektu Ustawy jak i samej idei ogrodnictwa działkowego.

Dominujące spojrzenie materialistyczne przesłania walory ogrodów działkowych. Należy Jego zdaniem zdobyć jak najszersze poparcie
dla proponowanych zapisów projektu Ustawy. Jak sam stwierdził, „przyjaciół ogrodów należy szukać wszędzie – wrogowie sami się znajdą”.

W analogicznym tonie wypowiedziała się także Pani Naczelnik – Agata Binkowska, która wskazała dodatkowo, iż wypracowane przez PZD przepisy Regulaminu ROD – Rozdział X – są przez Nią stosowane w pracy Wydziału
w zakresie rozstrzygania sporów co do nasadzeń w odniesieniu do prywatnych posesji i gruntów. Jest to, jak sama zaznaczyła, bardzo dobry przykład „życiowości”
i „racjonalności” tych regulacji oraz możliwości ich zastosowania przy innych postępowaniach.

Z uwagi na zbliżające się spotkania z samorządowcami ościennych województw: łódzkiego i mazowieckiego – Starosta Konecki zapewnił, iż postara się także w tym gronie przybliżyć i omówić zaprezentowane kwestie obywatelskiego projektu Ustawy i walki o zachowanie rodzinnych ogrodów działkowych.

 

 

                                                                                                          Jan Stańczyk

                                                                                                          Dyrektor Biura OZ

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio