Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenie Prezydium w OZ PZD Toruńsko-Wocławskim - 06.12.2012

Z wielką niecierpliwością członków Prezydium OZ PZD oczekiwano najświeższych wiadomości z posiedzenia Krajowej Rady PZD, które odbyło się w dniu 29.11.20112 roku w Warszawie.

Obrady rozpoczął Wiceprezes OZ PZD p. Czesław Kozikowski proponując zebranym porządek obrad, w którym oprócz spraw bieżących rozwiązywanych przez okręg jedną z ważniejszych było podsumowanie dotychczasowej pracy osób funkcyjnych organów statutowych okręgu w promocji obywatelskiego projektu ustawy o rod i zbieraniu podpisów poparcia.

Po przegłosowaniu i przyjęciu proponowanego porządku, odczytano protokół z poprzedniego posiedzenia Prezydium OZ. Po czym przystąpiono do oceny sytuacji jaka wywiązała się w ostatnim okresie czasu kiedy zaplanowane przedsięwzięcia rozpoczęto realizować w ROD okręgu toruńsko-włocławskiego PZD. Prowadzący poprosił o zabranie głosu Prezesa OZ PZD w celu przedstawienia dokumentów przyjętych przez Krajową Radę PZD oraz wynikających z tego tytułu zadań do wykonania przez organy okręgowe i ROD w terenie. Prezes przedstawił ocenę Krajowej Rady wykonawstwa zadań przez okręg, która jest oceną pozytywną a ilość zebranych głosów poparcia dla projektu ustawy jest wysoce zadowalająca zważywszy, że obecnie na ROD rzadko można spotkać działkowców i ich rodziny. Świadczy to o tym, że nasi działacze zbierali podpisy w różnych środowiskach społecznych. Po wystąpieniu Prezesa OZ PZD podjęto decyzję w sprawie organizacji otwartych zebrań informacyjnych mówiących o zapisach w projekcie ustawy, które głównie przedstawiają dbałość o przyszłość ogrodnictwa działkowego w regionie a także wpływ projektu ustawy (po jego uchwaleniu) na codzienne życie społeczności lokalnych, w których funkcjonują ogrody działkowe.

Biorąc po uwagę kończący się rok kalendarzowy, nadchodzący okres świąteczno-noworoczny a także za chwilę rozpoczynający się 2013 rok, wiele miejsca poświęcono planowaniu zamierzeń na pierwszy kwartał nowego roku a głównie na miesiąc styczeń 2013 roku. Wiadomo, że w styczniu 2013 roku będziemy podsumowywali całą akcję promocji obywatelskiego projektu ustawy o ROD oraz ilość zebranych podpisów, które będą stanowiły ocenę dyspozycyjności naszych członków i organów PZD a także o sile związku, który wprowadzając projekt ustawy pod obrady Sejmu RP wykona pierwszy etap nowej wizji działalności ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Na zakończenie, praktycznie ostatniego posiedzenia Prezydium w tym roku, Prezes OZ PZD krótko podsumował najważniejsze przedsięwzięcia wykonywane przez działkowców okręgu, wymieniając batalię o utrzymanie zapisów ustawy o ROD z 8 lipca 2005 roku, udział w posiedzeniu Trybunału Konstytucyjnego RP (dwukrotnie), organizację „Dni Działkowca – Grudziądz 2012” połączonych z wręczeniem związkowego sztandaru, spotkania z samorządami w sprawie odszkodowań dla działkowców oraz przeprowadzenie wszystkich zamierzeń z rocznego planu a także udział w realizacji zamierzeń KR PZD – stwierdził, ze przyszło nam wszystkim pracować w bardzo trudnych warunkach politycznych, społecznych i gospodarczych. Pomimo wielu trudności udało się zachować spokój i determinację w osiąganiu zamierzonych celów, stąd też w ocenie Prezesa OZ okręg wykonał wszystkie zadania na poziomie dobrym, co każe mieć nadzieję, że rok 2013, w którym rozstrzygną się zapisy nowej ustawy, też będzie dla działkowców pomyślny.

Dziękując za dobrze wykonany obowiązek służbowy dla członków Prezydium, podkreślił, że włożona praca będzie procentować w najbliższym czasie a wszystkim należą się słowa podziękowania. Życzył dobrego zdrowia osobistego i rodzinnego a także satysfakcji z przynależności do wspólnej rodziny działkowej, w której nawet w trudnych sytuacjach można oczekiwać wyciągniętej pomocnej dłoni dla każdego z nas.

 

Opracowanie:

Rzecznik prasowy OZ

Piotr Gadzikowski

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio